A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2009-08-08 18:58:02    
Egy faluvezető története

CRI

Henan tartomány Kína legnépesebb tartománya, ahol Kína egyik legősibb közössége él, amely nagy hatással volt a Sárga-folyó mentén kialakult kultúrára. Henan egyben hazánk legnagyobb agrártartománya is. Itt él a legtöbb olyan paraszt, akik a városban vállalnak munkát.

Henan tartomány megismerésével még pontosabb képet kaphatunk a 900 milliós kínai parasztságról. A hírek után Henan tartomány Deng Zhou településéről és az ott élő parasztokról hallhatnak összeállítást.

Kínában közel 700 ezer falu van, ahol 7-800 millió paraszt él. A falubizottság elnöke a falu legmagasabb rangú vezetője. Vajon ki kerülhet a falubizottság élére?

Korábban Ma Ying faluban az általános iskolás gyerekek a szabad ég alatt hallgatták tanítóik óráit. Nagy változás jött, amikor elkészült az új iskola. Az 53 éves Gao Facang, Ma Ying falubizottságának elnöke sokat tett az iskola építése előtt álló akadályok elhárításáért.

Gao Facang: „Otthon bánatomban sokszor sírtam. Nagyon reményvesztett voltam. Az iskola építése nagyszerű, örömteljes esemény. Miért volt ilyen nehéz ezt megvalósítani? Ki vállalta volna a felelősséget azért, hogy a gyerekek nem tanulhatnak iskolában? Otthon sokat járt ez a fejemben, ám az embereknek nem volt szabad látniuk, hogy milyen gondterhelt vagyok."

Az iskola építése fontos ügy volt a faluban. Erről a falubizottság elnöke egyedül nem dönthetett. Ehhez az egész falu hozzájárulása kellett. Már sikerült az építkezéshez szükséges pénz összegyűjtése, amikor Gao Facangnak, a falubizottság elnökének amiatt kellett aggódnia, hogy vajon hol épül majd fel az iskola. A falu hét tanyából áll. A korábbi iskolának nemcsak rendes tanterme nem volt, de ráadásul egy távolabbi tanyába kellett menniük a gyerekeknek. Amennyiben a régit újították volna fel, a gyerekek nagy részének hosszú utat kellett volna megtenniük nap mint nap.

Gao Facang: „Ezen a távolabbi tanyán több mint 800-an élnek. Komoly akadályok tornyosultak az új iskola építése előtt."

Az egész faluban két táborra oszlottak az emberek. Az egyik szerint a régi iskolát kellett volna felújítani, a másik szerint pedig a falu központjában kellett volna építeni egyet figyelembe véve a gyerekek nagyobb részének érdekét. Eleinte egyik csoport sem engedett, s elég nagy feszültség volt közöttük.

Emiatt nagy gondban volt a falubizottság elnöke. Egyszer étkezés közben annyira elgondolkozott azon, miként oldhatja meg a problémát, hogy egy óvatlan pillanatban megégette a kezét a forró leves merése közben. Egy másik alkalommal pedig kerékpárjával egy fának hajtott, annyira elkalandozott a gondolata.

Végül arról határozott, hogy összehívja a falu küldöttgyűlését. Ezt megelőzően rábeszélte minden rokonát, ismerősét és támogatóját, hogy lobbizzanak a küldötteknél azért, hogy mellé álljanak.

Ma Ying faluban minden ötödik családból egy küldöttet választanak. A falu fontos ügyeiről a küldöttgyűlésen konszenzusos döntésnek kell születnie.

Gao Facang: „147 küldött jelent meg a gyűlésen. 82%-uk mellettem állt, és beleegyezett abba, hogy az új iskolát a falu központjában építsék fel. Ebből kiderült, hogy a küldöttek többsége megértette az érveimet. Akkor én közömbösen fogadtam a döntést, hiszen ha örömujjongásban törtem volna ki, azok, akik korábban nemet mondtak még nagyobb ellenállást tanúsítottak volna."

Végre megvalósulhatott a terve. Örömében énekelni kezdett tudósítóink előtt.

Gao Facang immáron 12 éve a falubizottság elnöke. Első alkalommal a felettes szerv nevezte ki a falu élére. Deng Zhou járásban 2001-ben vezették be a közvetlen választási rendszert a faluban. Erre visszaemlékezve elmondta, hogy a választás előtt egy nappal aludni sem tudott, pedig nem kellett volna izgulnia.

Gao Facang: „Már korábban is sokat tettem a faluért. Mindig a falu lakosainak érdekét szem előtt tartva intézkedtem, amivel az emberek tisztában is voltak. Ennek ellenére még is fel kellett készülnöm a választás bármilyen végkimenetelére" - mondta a falubizottság elnöke.

A falubizottság egy végrehajtó szerv, amely 3-7 tagból áll. A tagokat minden esetben választások útján nevezik ki. A tagjelöléshez legalább 10 személy ajánlása kell az előző falubizottság előterjesztésében. Utána a tagjelölteknek programbeszédet kell mondaniuk. Végül a választásra jogosult, 18. életévét betöltött lakosok szavazással döntenek a tagjelöltek sorsáról. A megválasztott képviselők megbízatása három évre szól.

Gao Facang választások útján került a falubizottság élére, amire igen büszke.

Gao Facang: „Megtiszteltetés számomra, hogy elnyertem a falu lakosságának támogatását, s választások útján lettem a falubizottság elnöke, amit már büszkén lehet vállalni."

A falubizottság vezetőjeként csak akkor végezheti jól a munkáját, ha példaképül szolgál mások számára.

2005-ben egy közutat kellett építeni a faluban. Ennek során öt szobát le kellett bontani, melyek közül három Gao Facangé volt.

Gao Facang: „Eleinte én sem voltam hajlandó engedélyt adni a szobák bontására. Ha nem én lettem volna a falubizottság elnöke, akkor én bizony nem kezdeményeztem volna ezek lebontását."

Miután megértette az útépítés jelentőségét, azon fáradozott, hogy meggyőzze feleségét is.

Gao Facang: „A faluban a vezető a példa, egy családban pedig a családfő. Ha a főnök nem szolgál példaképül, nem győzhet meg másokat sem."

Bár felesége elfogadta férjének véleményét, mégis sírt, amikor lebontották a szobákat.

Végül a másik két szoba tulajdonosához, Gao Fangshenghez fordult, abban a reményben, hogy ő is hozzájárul a helyiség lebontásához.

Gao Fangsheng: „Mérgemben először elég erőteljes hangnemben beszéltem vele. Semmiképpen sem engedtem volna meg, hogy lebontsák lakásomat, ha a falubizottság nem kért volna rá."

A falufejlesztésnek meg lett az eredménye. Most jó közút köti össze a falut a külvilággal, és a környezet is sokat javult. Gao Facang falubizottsági elnök egykori szobáinak helyén zöldterületet alakítottak ki, ami mellett tornaeszközök állnak. Wang Chengjin, a falu lakosa örül a változásoknak.

Wang Chengjin: „A faluban használunk napenergiát és biogázt is. Biztosított az ivóvíz-szolgáltatás, van kábeltelevízió és lehetőség a távoktatásra. Ma már biogázzal főzünk, pedig a városban még most is PB-gázt használnak."

Sokat javult az életkörülmény a faluban, ám a falu lakosai még sem elégedettek az elért eredményekkel. Szerintük a falu fejlődése még nem kielégítő. Hamarosan új választások lesznek, és akadnak olyanok, akik pályázni kívánnak a falubizottság elnöki tisztségére. Gao Tingxiu az egyik ilyen falubeli.

Gao Tingxiu: „A faluban a mezőgazdasági termelés nőtt ugyan, de a parasztság jövedelme nem emelkedett. Ipar nélkül alig van remény a lakosság életszínvonalának emelésére."

Gao Tingxiu: „Ha megválasztanak a falubizottság élére, tőke bevonásával a meggazdagodás útjára léphet a több mint 3 ezer lakosú falunk",mondta magabiztosan.

Gao Facang jelenlegi faluvezető is fontolgatja az ipar odacsábítását a fejlesztés érdekében. Szeretné, ha ismét megválasztanák.

A falubizottság vezetőjének a dél-kínai Kanton városban dolgozó öccse telefonon hívta fel testvérét. Bátyja arra kérte, hogy csábítson olyan cégeket a falujukba, amelyek mezőgazdasági termények feldolgozásával foglalkoznak. A fiatalabbik testvér elmondta, hogy egy malomipari üzem kész letelepedni a faluban, ha biztosítottak lesznek az ehhez szükséges feltételek.

Ez nagyon örvendetes hír. A tőkebevonás sikere érdekében végzett munka közben igen elfáradt, de a falubizottság vezetője ennek ellenére mégis kiment a szennyvízkezelő létesítmény építkezésére, hogy ellenőrizze a munkát. Ezzel is az a céljuk, hogy jobb körülményeket biztosítsanak a befektetők számára.

Vajon ki lesz a falu új vezetője? A választ majd az újabb választás eredménye adja meg.

ÉRINTETT TARTALMAK