A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2009-08-08 19:36:38    
A kezdeti jólét megvalósítása Kínában

CRI

A 60 év alatt a kínai kormány következetesen munkálkodott a mezőgazdaság fejlesztésén. Ennek köszönhetően Kínában sikeresen megoldódott az 1,3 milliárdos lakosság élelmiszerellátásának problémája, nagyban emelkedett a falusi lakosok életszínvonala. 

Az élelmiszerellátás egykor nagy probléma volt Kínában. Long Yongtu 1943-ban született a közép-kínai Changshában. Jelenleg a Boaói Ázsiai Fórum titkára. Elmondása szerint a vele egykorú kínaiak mind átélték azt az időszakot, amikor sokaknak éhezniük kellett, hosszú időn át nélkülözniük kellett a szükséges táplálékot.

„A velem egykorúak éhezés és sok nehézség közepette nőttek fel. Éheztünk, nem volt elég ennivalónk. Tököt főztünk, azt ettük. Olyan sok tököt ettünk, hogy később már a szagától is hányingerünk volt."

Kína hagyományosan agrárnagyhatalom, a mezőgazdaságból élők teszik ki a teljes kínai lakosság túlnyomó részét. Long Yongtu a 40-es években született. Akkoriban rendkívül elmaradott volt a kínai mezőgazdasági termelési technológia, ezenkívül a gyakori természeti csapások is rendkívül rossz hatással voltak a mezőgazdaságra. A mezőgazdasági termékek hiánya és a szüntelen háborúskodás miatt sokan éheztek, nem tudtak melegen öltözködni. 1949-ben a kínai parasztok egy főre eső éves átlagos gabonafogyasztása csak 180 kilogramm volt.

1949-ben az új Kína megalakulását követő három évben egy sor reformra került sor a kínai falvakban a mezőgazdaság területén. A parasztok földet, termelőeszközöket, állatokat kaptak a kormánytól. A kormány mezőgazdasági reformpolitikája támogatásra talált a parasztok körében, gyors ütemben helyreállt és fejlődött a kínai mezőgazdasági termelés, a gabona- és gyapottermés minden korábbinál magasabb volt. 1952-ben Kínában nagyszabású mezőgazdasági vízgazdálkodási létesítmények építésébe, valamint a mezőgazdasági technikák megújításába kezdett. Ennek eredményeként a kínai mezőgazdasági termelés feltételei szembetűnően javultak, a megtermelt mezőgazdasági termények mennyisége is gyors ütemben nőtt.

A 70-es évek végére a kínai gabona- és gyapottermés megduplázódott az 1952. évihez képest.

Bár nagymértékben nőtt a gabonatermés, a népesség gyors növekedése miatt a mezőgazdasági termékek kínálata továbbra sem elégítette ki keresletet. Yang Jiliang, egy Anhui tartománybeli paraszt erről szólva a következőket mondta.

„A 60-as és 70-es évek gabonahiánya nem oldódott meg. Gabona helyett az emberek más kultúrnövényeket ettek, hogy ne éhezzenek."

Akkor Kínában a földet kollektivizálva igazgatták, a földterület a falu tulajdonában volt. A parasztok részt vettek a kollektivizált munkákban, és átlagosan részesedtek a munka hozadékából. Ez nagyban korlátozta a parasztok mozgásterét. 1979 végén Xiaogang faluban, ahol Yang él, magánszemélyeknek is kiadták a földet, melynek köszönhetően a falu gabonatermése még abban az évben az azt megelőző 10 év átlagtermésének négyszeresére nőtt.

A kínai kormány 1980-ban döntést hozott arról, hogy az egész országban bevezetik a Xiaogang faluban meghonosodott rendszert, melyet családi felelősségi rendszernek neveznek.

Yang Jiliang elmondása szerint a faluban, ahol él szintén ilyen családi felelősségi rendszer van érvényben.

 „A 80-as és 90-es években a családi felelősségi rendszer létrehozása után megerősödött a parasztok önállósága, és aktívabbak lettek a parasztok a gabona termesztésében, így alapjában véve megoldódott a ruházkodás és az élelmiszerellátás problémája a kínai falvakban. Ez azt is jelenti, hogy rendeződött az élelmiszerellátás gondja Kínában."

Statisztikai adatok szerint 1978-tól 1984-ig a kínai mezőgazdasági termelés évente átlagosan 8%-kal nőtt. Azóta a kínai gabonatermés stabilan nő. 2008-ban a gabonafélék termése meghaladta az 500 millió tonnát.

Liu Dongzhu asszony, a kínai állami gabonaügyi hivatal illetékes tisztségviselője erről szólva elmondta: Kína saját erejéből végül megoldotta a ruházkodási és élelmiszerellátási problémákat. Kína a világ földterületének 7 százalékán tartja el a világ lakosságának 22%-át. Ez felér egy csodával.

„Kína a gabonaellátással kapcsolatban tartja magát a korábbi irányvonalhoz, mely szerint következetesen saját erejére támaszkodva biztosítja a gabonaellátást az országban. Az utóbbi esztendőkben a kínai gabonatermés közel teljes mértékben ki tudta elégíteni a belső keresletet, az önellátás rátája elérte a 95%-ot."

Azért, hogy a parasztokat a gabonafélék termesztésére ösztönözzék, a kínai kormány növelte a közvetlen támogatásokat, és 2007-ig a parasztoknak nyújtott kormánytámogatás több mint 60 milliárd jüanra rúgott. A kínai kormány különböző intézkedéseket tett a parasztok jövedelmének növelésére, valamint a falusi gazdaság fejlődésének elősegítésére. Többek között a kormány emelte a gabona felvásárlási árát, támogatja a falusi vállalatok fejlesztését, megoldotta a falusi lakosok foglalkoztatását. Ezenkívül fokozatosan - 2006-ig - átfogóan feloldotta a mezőgazdasági adót, amivel ennek több mint 2600 éves története ért véget Kínában.

A kínai kormány által tett intézkedéseknek köszönhetően a kínai parasztok életszínvonala nagyban emelkedett, életkörnyezetük is nagyban javult, a korábbihoz képest ma már jóval tehetősebbek. Erről szólva Yang Jieliang elmondta, hogy Bisheng faluban a parasztok nemcsak hogy mobiltelefont használnak, de régi kisházaik helyett emeletes házat építenek, mások személygépkocsit is vásárolnak.

„Most lámpák, emeletes házak, mobiltelefonok láthatók a faluban, tehát nagyban javult a falu helyzete a világítást, lakást, közlekedést és hírközlést tekintve."

Jelenleg a kínai parasztok egy főre eső éves átlagjövedelme harmincszorosa az 1978. évinek. A kínai szegények száma 250 millióról mára 15 millióra csökkent.

Jiang Jieliang hozzátette, hogy ezenkívül a kormány nagy pénzösszeget fordított a kínai falvak infrastruktúrájának kiépítésére is.

„A kormány godoskodásának és támogatásának köszönhetően nagymértékben javult a kínai falvak közlekedési helyzete és orvosi ellátása, emelkedett a parasztok életszínvonala."

Ezzel egy időben Kína a mezőgazdasági termelés módszerének megváltoztatásával elősegítette a kínai mezőgazdaság korszerűsítését is. Megvalósult a kínai szántóföld több mint 60%-ának gépesített művelése.

A kínai kormány célkitűzése szerint 2020-ra a kínai parasztok egy főre jutó éves átlagjövedelme a 2008-as kétszerese lesz. A fogyasztás szintje is nagymértékben nőni fog, és alapjában véve fel fogják számolni a szegénységet Kínában. Jelenleg a kínai kormány és a nép éppen ennek a célkitűzésnek a megvalósításán munkálkodik.

ÉRINTETT TARTALMAK