• Magunkról• Oldaltérkép• Kapcsolat
HÍREK MÁS PERSPEKTÍVÁBÓL
Nagyvilág | Gazdaság | Biztonságpolitika | Kultúra és Társadalom
Új diáknevelési metódus egy sanghaji iskolában
2016-12-29 13:17:31
CRI
„A hagyományos klasszikusokat elhagytuk a jelenlegi tanmenetből, nemzetünk alapegységeinél sem létezik az ősök temploma, az udvarunk előcsarnokában a falon Konfuciusz képét nagyképernyőjű tévékészülékkel helyettesítettük. De akkor jogosan kérdezhetjük meg, hogy hová tegyük a lelkünket? Mindez a mai oktatás, a mai társadalom irányításának, illetve a kínai nemzet jövőjének alapkérdése"— jelezte dr. Bao Pengshan, a Shanghai Open University professzora, neves konfuciánus tudós, utalva arra, hogy régen a kínai falvakban háromféle csarnok volt népszerű, a személyi iskolák csarnoka, az ősök templomának csarnoka, illetve az udvarházaknál az előcsarnok.

Hajdanán a hagyományos kínai polgári oktatás a háromféle csarnokból tevődött össze, mondja dr. Bao, és emlékeztet rá, hogy az iskolákban a konfucianizmust megbízott tanár tanította, az ősök templomában az ősöknek adtak tiszteletet, a házi előcsarnokban viszont mindennap meghajoltak Konfuciusz képe előtt, így a kínaiak szívébe örökre bevésődött az ég és föld, az ősök tisztelete és a szent úr. A kínai nemzet ennek következtében felelősségteljes volt, hangsúlyozta a professzor, és a következőket mondja a tradícióval kapcsolatban.

„A hagyományos kultúra háromféle rendszerből áll. Először is van a tudás rendszere, amely a történelmet, a kultúrát, a filozófiát és a gondolkodásmódot öleli fel. Másodszor, van az értékrend rendszere. Amikor a Beszélgetések és mondások könyvét olvassuk, észrevehetjük, hogy a 20 fejezet ötszáznál több párbeszédéből egyik sem érint technikát vagy konkrét tudást. Konfuciusz válaszai mindig a szellemi tájékozottságra, a felfogásra és az ítélőképességre vonatkozó kérdéseket érintették. Véleményünk szerint pontosan ennek kell az oktatás fókuszában állnia, ez igazít el minket a helyesség, a helytelenség, a szépség vagy a rútság megítélésében, illetve a lelkiismeret megszerzésében. Harmadszor, a hagyományos kultúra rendszerét a klasszikusok jelentik. Egy kínainak miért a konfucianizmust kell elsajátítania, ha jószívű emberré szeretne lenni? A Biblia olvasása nem igazítja el a kínaiakat abban a kérdésben, hogy mi a jószívűség. Hiszen egy jószívű kínainak saját nemzete kulturális önazonosságából kell kiindulnia, csupán a Beszélgetések és mondások segítségével lehet identifikálni a kínai nemzet kultúráját, kizárólag a kínai nemzeti kultúra identifikációjával teremtődhet meg a nemzet kohéziós ereje, és a kínaiak ennek alapján számíthatnak egymás honfitársainak, így nem lesz megosztott a nemzet."

Idén Shandong tartományban olyan vetélkedőt rendeztek, amelyen a Beszélgetések és mondások könyvét kellett idézni. A nyertesek ingyenesen utazhattak a Konfuciusz-rezidenciára, a Konfuciusz Emlékkertbe, illetve a Konfuciusz-templomba. A sanghaji Pujiang iskolából a programon részt vevő több mint 100 diák és szüleik sikeresen szerepeltek a vetélkedőn, így meglátogatták az említett három emlékhelyet. A Pujiang iskolát dr. Bao Pengshan professzor alapította, tandíjat nem kell fizetni a hagyományos kínai kultúrát kedvelő iskolásoknak. Eddig minden tanévvégi vizsgán minden diák kívülről el tudta mondani a Beszélgetések és mondások könyvét.

„Három alapelvű oktatási szemléletet követünk: továbbítjuk a kultúrát, neveljük a személyiséget, illetve egységbe tömörítjük a nemzetet, ezért mi nem a sinológiai tanulmányokra fektetjük a hangsúlyt, hanem arra törekszünk, hogy a diákok személyiségét alakítsuk" — tájékoztat dr. Bao, az iskola alapítója.

A Pujiang iskolába az általános iskolák második osztályos diákjai jelentkezhetnek tanulni, majd az elkövetkező 4-5 év alatt, az általános iskolai végéig, szabadidejükön, hétvégeken és a téli-nyári vakáció idején jönnek a diákok összesen hét könyvet megtanulni. A hét könyv az alábbiakat jelenti: a Négy Könyv, vagyis a Nagy tanulás, a Közép tanai, a Beszélgetések és mondások és a Menciusz, valamint a Tao Tö-king kánon, a Zhuangce és az Oltár szútrái (Huineng szutrája). A tanulás öt éve három plusz két évre oszlik, az első három évben a Négy Könyvet, vagyis a konfuciánus klasszikusokat, a hátralévő két évben a maradék három könyvet, vagyis taoista, illetve buddhista kánont tanulnak. A konfuciánus elméleten kívüli három könyv megtanítása azt a célt szolgálja, hogy a diákok tágabb, szélesebb látókörrel rendelkezzenek, és nyitott szelleműek legyenek.

És mi a helyzet az általános tanok elsajátításával? A konfuciánus klasszikusok mellett van erre idejük a fiataloknak? E kérdéssel kapcsolatban Dr. Bao Pengshan a következőket mondja:

„A diákok felvételét megelőzően vagy követően négy tilalmat szabunk meg, amelyek minket ugyanúgy érintenek, mint a diákokat."

Eszerint a diákok nem hagyhatják el az intézményes oktatást, a tanulás miatt nem szenvedhet károkat a családi életük, mivel a fiatalkorúak a családjuktól függetlenül nem szerezhetik meg maguknak a fejlődéshez szükséges alapokat. Továbbá az általános tantárgyakat is kötelező megtanulniuk. Az sem engedhető meg, hogy a hozzájuk hasonló korúakétól gyökeresen eltérő életet éljenek.

„Arra is törekszünk, hogy az iskolából egy kulturált közösséget kovácsoljunk. Ebben a közösségben mindenki kap lehetőséget, hogy részt vegyen a közérdekű programokban, amihez szakmai segítséget is kap, részesülhet abban az örömben, amelyet a közérdekű munka végzése okoz. Ekként szoknak rá folyamatosan a közérdekű programok végzésére. A tanórákon nemcsak a klasszikusokat magyarázzuk a tanulóknak, hanem nagy fontosságot tulajdonítunk mindazoknak a részleteknek is, amelyek a napi életvitelt érintik, hiszen nekünk és a tanulók számára az oktatás része a társadalommal, a közösséggel kapcsolatos minden részlet."

Az oktatási modell elterjesztése érdekében a Pujiang iskola azzal is próbálkozik, hogy polgári think-tank, az oktatás kutatószerve legyen.

A szakérettségi összejövetelen dr. Bao Pengshan a tanulók rokonai előtt kifejezésre juttatta:

„A jelenlévők mindannyian meghatottak engem, és mindenki kiérdemeli a köszönetemet. A Pujiang iskolában mindnyájan igyekszünk, és állandóan előrehaladunk a nevelés terén, de nem egyénileg, mivel veletek együtt haladunk. Meggyőződésem, hogy ennek az együttes előrelépésnek köszönhetően távolabb érkezhetünk, és az eszményünk másik partja felé haladunk…"


Vélemény
Hírek top10
Műsorok top10
Egészségtippek
Heti kínai vicc
• Az úrfi
Ketten vitatkoznak: ki a boldogabb, a nagyúr avagy az úrfi? Egyikük azt mondja, hogy a nagyúr a boldogabb, hiszen minden földi jóval rendelkezik, mindenkinek parancsolhat. A másik viszont azt állítja, hogy az ifjú úr a boldogabb, hiszen gond nélkül él, mindent készen kap, nem úgy mint az apja...
More>>
Nyelvlecke
Bemelegítés
Párbeszédek
Nyelvi Lábjegyzet
Kulturális tippek
Gyakorlatok
Turizmus
Világörökség
Táj-kép
Utazzunk a múzeumokba
MűsorvezetőkKapcsolat
E-mail: hun@cri.com.cn Tel: 86-10-6889-2124 Fax: 86-10-6889-2089
Címünk:
Hungarian Service, CRI-32 China Radio International P.O.Box 4216, BEIJING P.R.China 100040
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China