Magunkról
Oldaltérkép
Kapcsolat
in Web hungarian.cri.cn
A kínai hímzés története
2010-09-28 21:05:39 CRI

Melyik században született a kínai hímzés valójában? A kérdésre rendkívül nehéz válaszolni, mivel a hímzéseket nehéz megőrizni, konzerválni.

A máig fennmaradt hímzések közül a legrégebbiek a Shang- (kb. i.e. 16-11. század), valamint a Nyugati Zhou-dinasztia (kb. i.e. 11. századtól 77-ig) idején készültek. A korból feltárt leletek közül is kiemelkednek az 1982-ben a Hubei tartomány Jianglingmashan lelőhelyének 1. számú Chu-sírjában talált paplanok és nyári ruhák, melyeken sárkány-, főnix-, tigris-, valamint virágmintákat fedezhetünk fel. A hímzések színesek és kellemesen váltakozó elemekből tevődnek össze, amiből arra lehet következtetni, hogy ez a kínai kézművesség igen hosszú múltra tekinthet vissza, hiszen az említett korokban máris magas művészeti színvonalon alkottak a mesterek.

Bizonyára sokan kíváncsiak, hogyan keletkezett e kínai kézművesség? A kínai hímzés megszületésének több fontos előzménye is volt.

Először is, amikor a hímzésről beszélünk, elengedhetetlen a selyemszövés megemlítése, hiszen a selyemkészítés, annak felfedezése és tökéletesítése a hímzés előfutárai. A Tavasz és Ősz (i.e. 770-476), valamint a Hadakozó Fejedelemségek (i.e 475-221) korszakában az agráripar már meglehetősen fejlett volt. „A férfi szánt, az asszony sző" felállás már az akkori gazdaságnak is egyik meghatározója volt, csaknem minden családnál tenyésztettek selyemhernyót, foglalkoztak selyemszövéssel. Mivel a tenyésztési technikák már igen magas színvonalat értek el, a selyem minősége első osztályú volt. A maihoz is mérhető, vékony, fényes, rugalmas és finom szálakat tudtak előállítani. A Nyugati Han korszakban már a fejlődés olyan szintre ért, hogy egy selyemfonalat 14-15 szálból, azaz 54 rostszálból sodortak össze. Ezt támasztják alá azok a selymek, amelyeket 1972-ben a changshai (Hunan tartomány székhelye) Mawangdui-lelőhely nyugati han-sírjaiban találtak. A magas színvonalú selyemszövés elősegítette a színezés és a hímzés fejlődését, melyekkel a már kész selymeket díszítették. Ezzel még szebb darabok készültek.

A hímzés születését elősegítő további fontos tényezők a társadalmi tagozódás megerősödése, az emberiség ízlésének finomodása, valamint az árurendszer kibontakozása.

A kínai hímzés a kínai selyem- és textilipar fejlődésével párhuzamosan fejlődött. A Nyugati Han-dinasztia idején a kínai selyemipar már olyan fejlett volt, hogy egy selyemszálat 14-15 rostszálból sodortak össze. Ilyen selyemszálakat találtak 1972-ben a Hunan tartománybeli Changsha Mawangdui elnevezésű, a Nyugati Han-dinasztia idejéből származó sírban.

A magas színvonalú selyemszövés mellett a korban sokat fejlődött a selyem színezése, illetve a hímzés is. A színezés és hímzés fejlődése pedig elősegítette a selyemből készült cikkek esztétikai fejlődését.

Mindezen kívül a társadalmi tagozódás erősödése, az ízlés és szépérzék fejlődése, az árutermelés kialakulása, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a selyemhernyó-tenyésztés elterjedése is egyik fontos tényezője volt a hímzés gyors fejlődésének. Felegyzések szerint a Xia-dinasztiából létrejött Shang-dinasztia idején a rabszolgatartó társadalom lehanyatlott, elterjedt a mezőgazdaság és az állattenyésztés, elsajátították a selyemhernyó-tenyésztést, a selyemgombolyítást és a selyemszövést. Mindezek elősegítették a hímzés fejlődését. A hímzés feldíszítette a korban készült ruházati cikkeket.

A Három Fejedelemség korában az emberek már olyan felső- és alsóruházatot viseltek a különböző fontos ünnepségeken, amelyekre napot, holdat, csillagokat, hegyet, sárkányokat, valamint csibéket, sőt lángot, tüzet, valamint ételek képét is hímeztek.

A Tavasz és Ősz, illetve a Hadakozó Fejedelemségek korszakában a hímzés fokozatosan érettebbé vált. Ezt az elmúlt közel 100 évben végzett ásatások igazolják.

A Qin- és Han-korban a kínai hímzés már igen fejlett volt. Segítette a fejlődést, hogy a Han-dinasztia idején már az egész akkori ismert világon híresek voltak a kínai selyemáruk, és a Nyugati Han-dinasztia korában feltaláltak egy olyan szövőeszközt, amellyel javították selyemszövés technikáját, és a finom selyemre mintákat vittek fel, ami nagyban segítette a hímzési technikák fejlődését.

A Han-dinasztia kora a kínai hímzés virágkorának számít, számos hímzési technika fejlődött ki ekkorra. Feljegyzések szerint a Han-korban a hímzésnek három fő irányzatát ismerték.

A Han-korszak végén a hat dinasztia idején a kínai hímzés újabb kedvelt motívumokkal gazdagodott: népszerűvé vált buddhista történetek, valamint a buddhizmussal kapcsolatos emberek mintául használata a hímzés során. Ezt az 1965-ben a Gansu tartománybeli Dunhuang-barlangból előkerült hímzések igazolják. Az ilyen hímzést úgy készítették, hogy több színes selyemfonallal buddhisták, buddhák mintáját hímezték a finom selyembe. Ezenkívül más személyeket is mintául használtak a selyemre hímzés során.

A buddhista személyek és a buddhák mintaként selyembe történő hímzése rendkívül nagy művészi jelentőséggel bírt a későbbi korok emberalakjainak megmintázása szempontjából.

A kínai hímzés a Tang és Song és Yuan-dinasztia idején még tovább finomodott és olyan nagy presztízsre tett szert, hogy akkoriban minden lánynak el kellett sajátítania a hímzés művészetét. A hímzés abban az időben a nők egyetlen otthoni szórakozása és alkotótevékenysége volt.

A Ming és a Qing-korban már országszerte több olyan hímzőműhely volt, amelyek a hímzést árutermelésnek tekintették. Különösen a Ming-dinaszta kéziparának hanyatlása segítette nagyban a népi kézipar fejlődését, a hímzés technikája is addigi példátlan szintre emelkedett.

Összefoglalva elmondható, hogy a kínai hímzés hagyományos kínai kézműves mesterség, és hosszú múltra tekint vissza. A kínai hímzőművészet hosszú fejlődése folyamán a következő négyfajta hímzés keletkezett: a suzhoui hímzés, amelynek központja Suzhou dél-kínai város, a xiang hímzés, amely eredetileg a kínai Hunan tartomány székhelyéről, Changshából származik, a chuani hímzés, amelynek központja a Sichuan tartománybeli Chengdu város, valamint a yue hímzés, amelynek pedig Kanton város az otthona. A Kínai hímzés mind a négy válfajta művészi értéket képvisel, ám mind különböző sajátosságokkal rendelkezik.

A négyfajta hímzés közül a híres suzhoui hímzésnek már több mint 2000 éves múltja van. Találtak feljegyezéseket a 220-tól 280-ig terjedő időszakra vonatkozóan is a suzhoui hímzésről. A suzhoui hímzés főleg a Tai-tó partján fekvő Zhenhu járásból ered. A járás lakosainak majdnem fele hímzéssel foglalkozik és minden családnál tálható hímzéshez értő személy és hímzőműhely is.

Kapcsolódó anyagok
Vélemény
Hallgassa online
Web hungarian.cri.cn
China ABC
Szavazás
Heti kínai vicc
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China