Óriási eredményeket értek el a kínai nők ügyei terén

2020-09-16 10:44:41

Az utóbbi napokban a Kínai Államtanács Sajtóirodája nyilvánosságra hozta a „Kínai nők ügyeiben elért eredmények az elmúlt 70 évben” című fehér könyvet.

Meng Man, a Kínai Nők Szövetségének alelnöke a fehér könyv kiadása alkalmából tartott sajtóértekezletén azt mondta, hogy az új Kína megalakulása óta eltelt több mint 70 évben a nők ügyeiben óriási eredményeket értek el. Különösen a nők és a lánygyermekek oktatásában több új rekordot értek el.

Meng Man

Meng Man

a különböző statisztikai adatokat idézve kifejtette, hogy 1949-ben az új Kína megalakulásakor országszerte a nők közt az írástudatlanok aránya 90% volt. Ám 2019-ben a lánygyerekek 99,9%-a járt iskolába. Emellett a különböző felsőfokú iskolákban a lányok aránya 52,5% volt, vagyis már meghaladta a fiúkét. Meng Man a maga példáját idézve mondta az alábbiakat:

„1992-ben vettek fel a Kínai Nemzetiségi Egyetem Történelmi Karára. Akkor 27 csoporttársam közül csak 8 lány volt, az arány az egyharmadot sem érte el. Jelenleg ugyanitt tanítok, idén a karunkra összesen 58 diákot vettek fel, közülük 44 lány. Elmondható, hogy a tanítványunk háromnegyede lány. Természetes, hogy a történelmi karon általában kicsit több a lányok aránya, de ebből azt is látható, hogy az új Kínában a nők oktatásában igazán gyümölcsöző eredményeket értek el.”

Meng Man beszélt arról is, hogy a szegény országrészek oktatása mindig a kínai oktatási ügyek fejlődésének kulcsfontosságú kérdése, hiszen az oktatás szorosan kapcsolódik a szegénység felszámolásához. Ha megoldják a gyerekek oktatási problémáját a szegény térségekben, azzal felszámolható a szegénység generációról generációra történő terjedése.

A kínai hszincsiangi Tashkurgan tadzsik autonóm megye Maeryang faluja 3100 méterrel a tengerszint felett fekszik. A mostoha körülményeknek tudható be az alacsony életszínvonal. A falut összesen 292 család lakja, többségükben tadzsikok, akik közül sokan nagyvárosokba utaznak dolgozni. A falunak csupán egy általános iskolája van, de a környék négy falvának gyerekei is ide járnak. Minden évben tavasszal és ősszel az iskolakezdéskor Guo Yukun, az iskola vezetője személyesen megy el a négy faluba a tanulókért.

Guo Yukun azt mondta, hogy a helyi gazdaság nagyon elmaradott volt, és nagy szükség volt a munkaerőre a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. Sok szülő az ingyenes oktatás ellenére sem akarta, hogy gyerekük iskolába járjon. Guo Yukunék számára folyamatos feladatot jelentett a szülők meggyőzése. De az utóbbi években ez az állapot sokat javult az „Oktatással enyhíteni a szegénységet” stratégia bevezetésének köszönhetően.

2019-ben Maeryang falu iskolája együttműködési szerződést kötött a kantoni általános iskolákkal. E szerint a kantoni általános iskolák kiváló tanárokat küldtek Maeryang faluba, hogy képzéseket folytassanak a helyi tanárok körében. Emellett a Kínai Acélvállalat által a Tashkurgan tadzsik autonóm megyében indított online oktatási projekt is befejezte munkáját. Ennek köszönhetően Maeryang falu iskolája, illetve több fennsíkon fekvő iskola is olyan kiváló oktatásban részesült online platformon, mint a városi iskolák. Guo Yukunt hallják.

„Az Oktatással enyhíteni a szegénységet stratégia jó hatással van a jövőbeli fejlődésünkre, a diákokra és a tadzsik nemzetiségiek életére. Azt reméljük, hogy a jövőben az illetékes szervek kedvezményes politikát hoznak nekünk, ennek köszönhetően még több diákot vehetnek fel felsőfokú iskolákba.”

Statisztikai adatok szerint jelenleg Kínában 23 millió falusi gyereknek van szüksége kötelező oktatásra, ők többnyire az oktatásilag elmaradott térségekben laknak. A szegény térségekben, a nemzetiségi körzetekben és az ország határterületein rosszak az oktatási feltételek, hiányosak az infrastrukturális létesítmények, emellett a tanárok csoportja sem stabil. Ezek egyöntetűen akadályozzák a helyi kötelező oktatás fejlődését. Az utóbbi években Kína több intézkedést téve emelte a szegény gyerekek, különösen a lányok oktatási színvonalát.

Ezzel kapcsolatban Meng Man a „Kínai nők ügyeiben elért eredmények az elmúlt 70 évben” című fehér könyv kiadása alkalmából megtartott sajtóértekezletén azt mondta, hogy Kína törvényhozással biztosítja a falusi lánygyerekek tanuláshoz való jogát. 1996-ban a Kínai Oktatási Bizottság már nyilvánosságra hozta a szegény térségek és a nemzetiségi körzetek lánygyerekei tanuláshoz való jogának biztosításáról szóló útitervet. Ebben arra sürgették a különböző szintű kormányzatokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsák a lánygyerekek kötelező oktatását és a tanuláshoz való jogaikat. 2001-től kezdve országszerte eltörölték a tandíjat a falvakban. Ez rendkívül emelte a szegény lánygyerekek tanulási lehetőségeit. Ráadásul 2015-ben a kínai Államtanács törvénybe foglalta, hogy a kötelező oktatás népszerűsítése a szegénység felszámolásának alapvető célja. Ez törvényes biztosítékot teremtett a lánygyerekek oktatásának.

„Egyre kevesebb azok száma, akik nem fejezik be a 12 éves kötelező oktatást. Emellett mindenütt vannak modern campusok és a modern oktatási létesítmények. Nemzetiségi körzetben fekvő iskola vagyunk, ennek ellenére az utóbbi években óriási haladást értek el a különböző oktatási erőforrások nálunk. Mind a létesítmények színvonala, mind a tanárok jövedelme egyaránt jelentősen emelkedett” – mondta Csen Liqun, a Guizhou tartományi Qiandongnan Miao nemzetiségi megyében fekvő Taijiang középiskola vezetője.

Su Mingjuan

Su Mingjuan

A „Kínai nők ügyeiben elért eredmények az elmúlt 70 évben” című fehér könyv kiadása alkalmából tartott sajtóértekezletén Meng Man még egy különleges példát is idézett. Az 1983-ban született Su Mingjuan volt a kínai Hope Project egyik nagykövete. Szegénysége ellenére Su Mingjuan mindig vágyott iskolába járni. A Hope Project propagandaképein Su Mingjuan nagy szeme tele van tanulási vággyal. Su Mingjuan később megnyerte a Csunlei (Tavaszi virág) project pénzügyi támogatását és sikerülte befejezni tanulmányait az Anhui Egyetem pénzügyi szakán. Az 1989-ben létrejött Csunlei project közvetlen célja az, hogy segítsék a szegény lányok tanulmányait.

Ezzel kapcsolatban Meng Man a sajtóértekezleten kifejtette, hogy az elmúlt több mint 30 esztendőben a Csunlei project bevezetésének köszönhetően 3,69 millió diáklány nyerte el a pénzügyi támogatásukat és folytathatták iskolai tanulmányaikat. Emellett még szakmai képzéseket végeztek, amelyeken összesen 527 ezer lánydiák vett részt. Ez alapvetően változtatta meg a Su Mingjuanhoz hasonló szegény lányok és a családjaik sorsát.

Meng Man beszélt arról is, hogy a kormány figyelmének és támogatásának köszönhetően a kínai nők, különösen a diáklányok oktatásában óriási eredményeket értek el. Ez jellemzi a legjobban a kínai nők ügyeinek fejlődését, tette hozzá Meng Man.