4 millió hszicsiangi lakos részesült lakhatási támogatásban

2021-09-09 14:59:13

Az utóbbi években körülbelül 4 millió hszicsiangi lakos hagyta el a régi lepusztult és zsúfolt települését és költözött át az új és modern lakóparkokba.

2021. szeptemberben a hszincsiangi lakhatási biztosításról szóló sajtóértekezleten a hszincsiangi Korla városi lakos, Dilimulati mesélt boldog életéről.

„A régi lakásom nagyon kicsi volt, a környék körülményei sem voltak jók. Mára én és a szomszédjaim egyaránt az új telepre költöztünk. Új bútorokat vásároltunk. A szekrények, a lámpák és a függönyök is mind vadonatújak.”

Dilimulati hozzátette, hogy a régi lakásában mindig tűzifával és szénnel tüzeltek és főztek. Akkor állandóan tartott a tűzveszélytől és a szén-monoxid-mérgezéstől. Ám most az új lakóparkoknál a lakosok földgázt használnak.

Értesülések szerint az utóbbi években Hszincsiang nagy erővel elősegítette a régi lakóparkok felújításáról és az új lakóparkok kiépítéséről szóló programot. Ennek köszönhetően Urumqiban és Korlában számos megfizethető lakás épült.

Korla városát példaként tekintve, a város nagyban elősegítette a régi és lepusztult lakóparkok felújítását. Statisztikai adatok szerint Korlában összesen 345 régi lakópark volt található, amelyek többnyire az elmúlt évszázadban épültek. Az infrastrukturális létesítmények nem voltak tökéletesek, a lakhatási körülmények rendkívül rosszak voltak. Ez már nem elégítette ki a lakosok lakhatási igényeit.

Ezzel kapcsolatban a központi kormány 300 millió jüant fordított a régi lakóparkok felújítására és az új települések felépítésére. Ennek köszönhetően Dilimulati családja és a szomszédjai egyaránt az új modern lakóparkokba költöztek.

Jelenleg Dilimulatiék nemcsak használják a földgázt és csapvizet, hanem padlófűtéssel is rendelkeznek. Ez nagyban enyhíti Hszincsiang hosszú téli hónapjait. Emellett az új lakópark környékén még található sétaút és bevásárló központ is. A kulturális központ, a könyvesboltok és a tudományos múzeum is szórakoztatja a lakosokat.

Dilimulati és az édesapja a turizmusban dolgoznak, akik egy erdei kiránduló programot működtetnek. Ez rendkívüli érdeklődést váltott ki a fiatalok körében. Manapság már minden hétvégén tele van turistákkal az üdülőhely. Dilimulatiék évente körülbelül 170 ezer jüanos bevételt keresnek. A férfi igazán elégedett a mostani életével.

Kashgartől délre fekszik Hetan, ahol többször történt terrorcselekmény, és ritkán voltak látogatók. A statisztikai adatok szerint 1990 és 2016 között a terroristák Hetanban és Hszincsiang területén, több ezer terrorcselekményt hajtottak végre, amelyeknek számos áldozata volt és nagy gazdasági veszteséget okoztak. Ezzel kapcsolatban a különböző szintű hszincsiangi kormányzatok előtérbe helyeztették a terrorelhárítást, ugyanakkor rendkívüli mértékben növelték a foglalkoztatási lehetőségeket, és javították a lakosok lakhatási körülményeit. Ezzel a lehető legnagyobb mértékben emelve az életszínvonalukat és felszámolva a terrorveszélyt.

Új lakások Hetanban

Új lakások Hetanban

Zhang Csunlin, a hszincsiangi kormányzat helyettes vezetője úgy nyilatkozott, hogy Hetan mindig a legszegényebb térség volt Hszincsiangban. Az alacsonyabb életszínvonal könnyebben okoz társadalmi feszültségeket. Az elmúlt években Hetan törekedett a vidéki lakhatási körülmények javítására. A Hetan alá tartozó Moyu járásban idén 2023 lakást terveznek kiépíteni. Jelenleg a projekt teljesen lebonyolítódott. Átlagosan egy családhoz 280 ezer jüanos pénzügyi segítség érkezett. Ez rendkívül módon segítette megoldani a helyi lakosok lakhatási nehézségeit.

A Moyu járási Fuyun falu lakosa, a 62 éves Ruziaite és a családja több mint 20 évig egy 50 négyzetméteres lakásban laktak. A juttatásoknak köszönhetően idén Ruziaiteék is kaptak egy új lakást. Az idős bácsi izgatottan azt mondta, „megköszönöm a kormánynak, hogy ebbe az új és szép lakásban élhetünk.”

Ruziaite fia, Yiyasi úgy nyilatkozott,

„Az új lakásunk területe körülbelül 120 négyzetméter. Új tévét vásároltunk és felszereltünk egy légkondicionálót is. Régen nálunk két felnőtt és két gyerek egy szobában aludt, valamint nem volt található különálló fürdőszoba, ám most az új lakásban nemcsak széles tágas hálószoba van, hanem szeparált fürdőszoba is található.”

A Hetan alá tartozik egy másik járás: Tuancseng közismert utazási látványosság volt. A régi lakások megújítása és a helyiek lakhatási körülményeinek javítása egyaránt szempont volt az önkormányzat számára. Ebben az időben a helyi kormányzat az „egy lakás, egy tervezés” elvét felhasználva a lehető legnagyobb mértékben fenntartotta az épületek eredeti stílusát. Mára Tuancseng az állami szintű 4A besorolású utazási látványosság lett. A helyi lakosok is részesülnek az idegenforgalom bevételeiből.

A lakhatási körülmények javítása mellett a különböző szintű hszincsaingi kormányzatok több figyelmet is szenteltek a vidéki infrastrukturális létesítmények kiépítésének. Kazanqi járás a sivatagban fekszik, errefelé régen nehéz volt a közlekedés. Több mint negyven évvel ezelőtt a járásból csupán egy keskeny út vezetett a külvilág felé, amelynek szélessége körülbelül egy méter volt.

A rossz közlekedési feltételek miatt a 2200 főt számláló Kazanqi járás kollektív jövedelme 2011-ben még kevesebb volt, mint 30 ezer jüan. Ám 2020-ban ez a szám hirtelen 1,75 millió jüanra emelkedett. A helyi lakosok egy főre jutó jövedelme ekkor már 32 ezer jüan volt. Ezzel kapcsolatban Shang Zhuangjiang (Sang Csuang-jiang), egy helyi lakos megjegyezte, hogy ez teljes mértékben a közútnak köszönhető.

„Régen az út teljesen homokból és kőből készült, és földutak is voltak. Általában gyalog mentünk, a bicikli még ritkának számított. Csak vállon tudtunk szállítani dolgokat. Ez tényleg nagyon nehéz volt. A reform és a külföld felé történő nyitás elmélyítésének köszönhetően országunk egyre több pénzt fordít a falusi autóutak kiépítésére. A homokút teljesen betonúttá változott” – mondta Shang Zhuangjiang.