A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2005-04-07 21:14:58    
Egy szabálytalan lázadás: a Nian-felkelés

CRI

A XIX. században a Qing-dinasztia már a végóráit élte. Emberi számítás szerint már ekkor véget kellett volna érnie. Nem ez történt, hiszen még megérte a XX. század elejét is. Pedig nem a dinasztia képviselőin múlott a dolog, nem is az ellenük fordulókon.

Dél-Kínában hagyományosan sokkal kisebb volt a mandzsu eredetű dinasztia támogatottsága, mint északon. Természetesen minél közelebb volt egy hely Mandzsúriához, annál dinasztiahűbb volt. A XIX. század felkelései ezért a központtól távolabb törtek ki. Legismertebb ezek közül a Taiping-felkelés (1850-1864). Annak a farvizén azonban volt egy másik felkelés is, a Nian-féle, avagy a Nianjun.

A felkelésnek világosan kormány- és Qing-ellenes éle lett, de a kitörésében inkább sok más ok játszott fontos szerepet, nem a mandzsu dinasztia elleni gyűlölet. A Nian-felkelés a Jangce és a Huai folyók közti területet érintette elsősorban. 1851 óta voltak itt egymástól elszigetelt megmozdulások, amelyek 1853-ban egyesítették erőiket, amikor a Taiping-felkelés már meglehetősen kimerítette a Qing-dinasztiát.

A felkelők gerillataktikát és gyors lovastámadásokat alkalmaztak, de, ellentétben a Taiping-felkeléssel, hiányzott belőlük az igazi átütő erő, az erős központi akarat, valamint a határozott ideológiai háttér is. Ha a felkelés megindulásának (kirobbanásról ugyanis túlzás lenne beszélni) okait keressük, meg is kapjuk a választ, miért volt ez így. A XIX. század folyamán egymást érték a természeti csapások Kínának legtöbb részén, így a Nian-felkelés érintette területeken is: árvíz, aszály, sáskajárás volt szinte minden évben, ezek következtében pedig érkezett az éhínség. Ennyi minden már egymagában is elég lett volna a felkeléshez, de volt még egy különös oka a kirobbanásának. A parasztok az éhínség miatt kezdték elpusztítani "improduktív" lánygyermekeiket, hiszen minden éhes szájat nem tudtak betömni, próbálták tehát csökkenteni az éhes gyomrok számát. Ez olyannyira sikerült is, hogy a férfi-nő arány 129-100 lett a szóban forgó területen a XIX. század átlagában.

A feleség, és ennek következtében család nélkül maradtak (egyes számítások szerint a helyi férfiak negyede volt ilyen) aztán kétségbeesésükben bandákba verődtek, és rablásból tartották el magukat. Ugyanakkor az ilyen család nélkül maradtak voltak a helyi rendfenntartó erők utánpótlási bázisai is. Sokszor csak a szerencse döntötte el, hogy kiből lesz rabló, kiből pedig pandúr.

Azonban a rablók sem rablással kezdték, hanem leginkább sócsempészettel, lévén akkoriban hatalmas adóteher a sókereskedelmen. Később a sócsempészek áttértek a szintén jól jövedelmező rablásra, és ha történetesen nő volt a zsákmány, persze az sem volt baj. Kisebb, független csoportokból álltak a rablók, és ekkor még egyszerűen csak élni, megélni, és jobban élni akartak, nem pedig dinasztiát dönteni. Később azonban, amikor megszerveződtek, ez a gondolat is megszületett. És habár a felkelés tetőpontján 100 ezer körüli lehetett a Nian-seregben levők száma, a jóval erősebb, nagyobb tömegeket megmozgató Taiping-felkelésnek is beletört a bicskája a dinasztiába.

A Nian-felkelés vezetője is egy sócsempész volt, 1852-ben választotta meg 18 Nian-főnök a legfőbb főnökké Zhang Luoxingot. Az ő sorsa nemcsak a sócsempészet szempontjából jelkép értékű. Korábban ugyanis egy helyi milícia is tagjai közé választotta, és mint láttuk, ez a karrierváltás nem köpönyegforgatást jelentett akkoriban, hanem inkább kilátástalanságot. Zhang Luoxing szervezte egyébként a Nian-katonákat 5, egyenként 20 ezer fős zászlóaljba.

A már említett Nianjun nevet 1855-ben, az Anhui tartomány Zhi Heji megyéjében szervezett gyűlésükön vették fel, és ekkor mondták ki azt is, hogy céljuk a Qing-dinasztia trónfosztása. Hebei, Henan, Shandong, Jiangsu és Anhui tartományban voltak a leginkább aktívak. 1862-ben Anhui tartomány kormányzója azt jelentette a központi kormányzatnak, hogy legalább kétezer erősségük, például megerősített falujuk volt a Nian-felkelőknek, mindegyikben 1-3 ezer körüli lakossal, akiknek többsége potenciális harcosnak számított. Számítások szerint 2-6 millió közötti embernek parancsoltak fénykoruk idején. Ez már megengedhetetlen volt a Qing-kormányzat számára is, és a Taiping-felkelés leverése után sort kerítettek a Nian-felkelés felszámolására is, 1868 augusztusában szenvedett véglegesen vereséget az akkor már a levert Taiping-felkelés csapataival is kiegészült Nian-sereg.

Érdekes, hogy a másik oldalon pedig a Taiping-felkelést leverő tábornokok harcoltak. Habár korábban már egy mandzsu származású tábornok, Senggelinqin legyőzte a Nian-sereget, sőt, vezetőjüket, Zhang Luoxingot is megölte, később azonban maga is elesett. Ekkor jöttek a Taiping-felkelés ellen győzedelmes tábornokok: Zeng Guofan, Li Hongchang és Zuo Zongtang. Főleg ez utóbbi tábornok volt nevezetes, és nem csak azért, mert ételt is neveztek el róla. Az uralkodó ellenségeivel szembeni kegyetlensége volt közmondásos. A Nian-felkelés 1868-ban elfogott vezetőire például az akkori kínai törvények által engedélyezett legkegyetlenebb halálnemet, az "1000 vágás halálá"-t rótta ki.