Csiang Cö-min elévülhetetlen érdemei

2022-12-02 20:00:19

Csiang Cö-min a párt, a hadsereg és valamennyi etnikai csoport elismert, kiemelkedő presztízsű vezetője volt, nagy marxista és államférfi, katonai stratéga és diplomata; kipróbált kommunista harcos, a kínai sajátosságokkal rendelkező szocializmus nagy ügyének kiemelkedő vezetője. Ő volt a három képviselet elméletének megalkotója.

Több mint 70 éves forradalmi pályafutása során a kommunista eszményt képviselő, a párthoz és a néphez hű vezetőként kitartóan küzdött a párt és a nép ügyeiért.

A Kínai Kommunista Párt tizenharmadik központi bizottságának negyedik plenáris ülése után a bonyolult hazai és nemzetközi helyzet közepette és a szocializmust ért súlyos kihívások idején a Csiang Cö-min vezette KKP központi vezetése a pártra, a hadseregre és valamennyi etnikai csoport népére támaszkodva védte a kínai sajátosságokkal rendelkező szocializmus nagy ügyét, amelyet sikeresen vitt át a huszonegyedik századba. Mindeközben elévülhetetlen érdemeket szerzett és eredményeket ért el, elnyerve  a párt, a hadsereg és a kínai etnikai csoportok őszinte elismerését, valamint a nemzetközi közösség széles körű tiszteletét.

Csiang Cö-mint 1985-ben Sanghaj polgármesterévé és a KKP sanghaji önkormányzati bizottságának helyettes titkárává nevezték ki. 1987-ben a KKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagjává és kinevezték a KKP Sanghaji Városi Bizottságának titkárává. Sanghajban töltött évei során jelentős áttöréseket értek el Sanghaj reformjában, nyitásában és szocialista modernizációjában. Pudong városrész fejlődése és nyitása mellett nagy előrelépés következett be a pártépítés, a spirituális és kulturális fejlődés, valamint a társadalmi fejlődés előmozdítása területén. Ő vezette Sanghaj gazdaságfejlesztési tervének és városépítési tervének kidolgozását, és érte el, hogy Sanghaj egy nyitott, multifunkcionális, ésszerű ipari struktúrával, fejlett tudományos és technológiai háttérrel rendelkező magasan civilizált modern várossá váljon a 20. század végén. Aktívan támogatta Pudong városrész fejlesztését és nyitását, hangsúlyozva, hogy Pudongot egy világszínvonalú, modern, nemzetközi területté kell fejleszteni.

1989 késő tavaszán és kora nyarán súlyos politikai zavargások zajlottak Kínában. Csiang Cö-min fenntartotta és végrehajtotta a KKP Központi Bizottságának helyes döntését a zűrzavarral szembeni egyértelmű fellépésről, Kína szocialista államhatalmának védelméről és a nép alapvető érdekeinek védelméről.

1989-ben a 13. KKP Központi Bizottságának negyedik plenáris ülésén Csiangot a KKP Központi Bizottsága Politikai Bizottsága Állandó Bizottságának tagjává és a KKP Központi Bizottságának főtitkárává választották. Ugyanebben az évben a 13. KKP Központi Bizottságának ötödik plenáris ülése úgy döntött, hogy Csiang lesz a KKP Központi Katonai Bizottságának elnöke. 1990-ben a 7. Országos Népi Gyűlés harmadik ülésén Csiangot a KNK Központi Katonai Bizottságának elnökévé választották.

Miután 2004-ben utolsó, még fenntartott posztjairól is lemondott és visszavonult, Csiang továbbra is határozottan támogatta a KKP Központi Bizottságának munkáját, és a pártélet javítására, a korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket.

Csian Cö-min leukémia és többszörös szervi elégtelenség következtében 96 évesen hunyt el Sanghajban 2022. november 30-án 12 óra 13 perckor.