Hszi Csin-ping üdvözölte at Ázsiai Kulturális Örökségvédelmi Szövetség konferenciáját

2023-04-26 12:06:53

“Kína hajlandó együttműködni az ázsiai országokkal, hogy erősítsék a kulturális örökség védelmével kapcsolatos tapasztalatcserét a szövetség keretében, hogy aktívan előmozdítsák a nemzetközi együttműködést a kulturális örökség területén, előmozdítsák a globális civilizációs párbeszéd és együttműködési hálózat kialakítását, az emberi civilizáció fejlődését”. Április 25-én Hszi Csin-ping államelnök üdvözlő levelet küldött az Ázsiai Kulturális Örökségvédelmi Szövetség konferenciájának.

Hszi államelnök levelében az emberi civilizáció fejlődése és közös előmozdítása mellett szállt síkra, nagymértékben értékelte az ázsiai kulturális örökségvédelem gyümölcsöző eredményeit az elmúlt években, méltatta az Ázsiai Kulturális Örökségvédelmi Szövetség létrehozásának jelentőségét, és kifejezte Kína őszinte vágyát arra, hogy elősegítse a világ civilizációjának virágzását.

Ázsia az emberi civilizáció fontos szülőhelye, amely rendkívül gazdag kulturális örökségekben. Négy évvel ezelőtt Hszi Csin-ping kezdeményezett egy akciót az ázsiai kulturális örökség védelmére. Az elmúlt négy évben valamennyi ország aktívan reagált erre és közös erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy gyakorlati együttműködést folytasson az ókori civilizáció kutatásában, a közös régészetben, az örökségek helyreállításában, a múzeumi cserékben és más területeken, új hozzájárulást nyújtva az emberi civilizáció lényegének védelméhez. Több mint egy hónappal ezelőtt Hszi Csin-ping előterjesztette a Globális Civilizációs Kezdeményezést, rámutatva arra, hogy közösen támogatni kell „a világ civilizációinak sokszínűségét, elő kell mozdítani az egész emberiség közös értékeit, értékelni kell a civilizációk örökségét és innovációját, valamint erősíteni kell a nemzetközi kulturális cseréket és az együttműködést". E kezdeményezés és a hozzá kapcsolódó tettek a kínai bölcsesség kifejezésével kínai megoldásokat nyújt az emberi civilizáció fejlődéséhez, valamint az emberek összekapcsolásához különböző országokban.

Az Ázsiai Kulturális Örökségvédelmi Szövetséget lehetőségként kell használni arra, hogy a különböző országok globális civilizációs párbeszédet és együttműködési hálózatot hozzanak létre a csereprogramok elmélyítése és a védelem megerősítése érdekében, hogy elősegítsék a kölcsönös megértést és a különböző országok népeinek összetartozását, segítsék az egyes országokat egyedi civilizációjuk és kultúrájuk fenntartásában, és elinduljanak a modernizáció és civilizáció saját fejlesztésének útján.