Közlemény a Kínai Kommunista Párt 19. Központi Bizottságának 5. plenáris üléséről

2020-10-29 19:11:54

A Kínai Kommunista Párt 19. Központi Bizottságának 5. plenáris ülését Pekingben tartották 2020. október 26. és 29. között.

A Központi Bizottság 198 tagja és 166 póttagja van. A Fegyelmi Bizottság Állandó Bizottságának tagjai és az érintett felelősök vettek részt az ülésen. A Kínai Kommunista Párt 19. Nemzeti Kongresszusának néhány alaptárs, szakértő és tudós is részt vett az ülésen.

Az ülést a központi kormány irányította. Xi Jinping, a Központi Bizottság főtitkára fontos beszédet mondott.

A plenáris ülés meghallgatta és megvitatta Xi Jinping munkabeszámolóját, amelyet a Központi Bizottság Politikai Irodája bízott meg, és áttekintette és jóváhagyta a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának javaslatait a 14. ötéves nemzetgazdasági és társadalmi fejlesztési terv és a 2035-ig szóló hosszú távú célok megfogalmazásáról. Xi Jinping magyarázatot adott az "Ajánlásokról (vázlatterv)" a plenáris ülésen.

A plenáris ülés teljes mértékben megerősítette a Központi Bizottság Politikai Bizottságának a Párt 19. Központi Bizottságának negyedik plenáris ülése óta végzett munkáját. Megállapodás született arról, hogy az elmúlt évben a Központi Bizottság Politikai Irodája magasra emelte a kínai jellegzetességű szocializmust, ragaszkodott a marxizmus-leninizmushoz, Mao Ce-tung gondolataihoz, Deng Hsziaoping elméletéhez, a „Három képviselet” fontos gondolkodásmódjához, a tudományos fejlesztési koncepcióhoz és Xi Jinping gondolatához az új korszak kínai jellegzetességű szocializmusáról. Végrehajtották a Kínai Kommunista Párt 19. Nemzeti Kongresszusának és a 19. Központi Bizottság 2., 3. és 4. plenáris ülésének szellemét, megerősítették a „négy tudatot”, a „négy önbizalmat”, a „két megtartást”. Összehangolták az „egy átfogó” elrendezés, a „négy átfogó” stratégiai elrendezés népszerűsítését. A stabilitás fenntartása mellett betartották az előrehaladásra törekvő munka általános hangvételét. Megvalósították az új fejlesztési koncepciót, rendületlenül előremozdították a reformokat és a nyitást. Nyugodtan és erőteljesen reagáltak a különféle kockázatokra és kihívásokra, koordinálták az új koronavírus-járvány megelőzését és ellenőrzését, valamint a gazdasági és társadalmi fejlesztési munkát. Az emberek létbiztonságát és egészségét helyezték az első helyre, megragadták a bővülő belföldi kereslet stratégiai alapját, elmélyítették a kínálat oldali strukturális reformokat, fokozták a makrogazdasági válaszokat és szilárd munkát végeztek a nemzeti szuverenitás, biztonság és fejlesztési érdekek határozott védelme révén. A járványmegelőzési munka jelentős stratégiai eredményeket ért el, a gazdasági növekedés a vártnál jobb volt, az emberek életét hatékonyan garantálták, és az általános társadalmi helyzet stabil maradt. Kína aktívan elősegíti a megkülönböztető jellemzőkkel bíró főbb országok diplomáciáját, a párt és az ország különféle vállalkozásaiban új jelentős eredményeket értek el.