Xi Jinping elnökölt a Központi Mélyreform Bizottság ülésén

2020-11-03 14:59:56

November 2-án Xi Jinping, a KKP Központi Bizottságának főtitkára elnökölt a reform átfogó elmélyítéséért felelős központi bizottság ülésén.

Xi Jinping hangsúlyozta, hogy Kína a 14. ötéves terv időszakában új fejlődési szakaszba lép, és a reform új szakaszba érkezett. A kiemelkedő problémák megoldására kell összpontosítani, hogy a reform jobban megfeleljen a fejlesztés igényeinek, az alulról építkező reményeknek és az emberek törekvéseinek, valamint elősegítse a reform és a fejlődés mély integrációját és hatékony összekapcsolását.

Az ülésen megvizsgálták és elfogadták a „Vélemények az állami tulajdonban lévő gazdaság optimalizálásának és strukturális kiigazításának előmozdításáról az új korszakban” című dokumentumot, a „Magas színvonalú piaci rendszer kiépítésének cselekvési tervét”, valamint „A tőzsdén jegyzett társaságok tőzsdei kivezetési mechanizmusának javítását szolgáló végrehajtási tervet”.

A megbeszélés rámutatott, hogy folyamatosan fokozni kell az állami gazdaság versenyképességét, innovációját, ellenőrzését, befolyását és kockázati ellenállását. A magas színvonalú piaci rendszer kiépítéséhez törekedni kell a zökkenőmentes piacra jutás, a nyílt és rendezett, a megfelelő verseny és a rendezett normák elérésére, hogy erős intézményi támogatást nyújtsanak egy új fejlesztési minta kiépítéséhez. Az állami tulajdonú eszközöknek az Országos Népi Gyűlés általi felügyeletének megerősítése érdekében javítani kell az állami tulajdonú vagyonkezelés jelentési mechanizmusát és javítani kell a felügyeleti mechanizmust.