Hszi Csin-ping a civilizációk sokszínűségéről: „A leves finomsága a különböző ízek fúziójából adódik”

2022-01-10 11:10:35

Hszi Csin-ping kínai államelnök 2017. január 18-án az ENSZ genfi székhelyében elmondta:

„Ragaszkodni kell a cserekapcsolatokhoz és a kölcsönös tanuláshoz, nyitott és befogadó világot kell építeni. A leves finomsága a különböző ízek fúziójából fakad. Az emberi civilizáció sokszínűsége a világ alapvető jellemzője és az emberi fejlődés forrása. Több mint 200 ország és régió, több mint 2500 nemzetiség és különféle vallások vannak a világon. A különböző történelmek és nemzeti adottságok, a különböző nemzetiségek és szokások különböző civilizációkat szültek, ami színesebbé teszi a világot. A civilizációk nem felsőbbr- vagy alsóbbrendűek, jók vagy rosszak, hanem csak sajátosságaikban és területeikben különböznek egymástól. A civilizációk közötti különbségek ne legyenek a világban konfliktusok forrásai, hanem legyenek az emberi civilizáció fejlődésének hajtóerői.”

Hszi Csin-ping fenti beszédének értelmezése

A civilizáció befogadó. A befogadás miatt az emberi civilizációknak megvan a lehetősége kommunikálni egymással és tanulni egymástól. Csak a befogadással lehet megoldani a civilizációs konfliktusokat és lehet elérni a civilizációs harmóniát.

Racionálisan kell kezelni a saját és más civilizációk közötti különbségeket, fel kell ismerni, hogy minden ország és nemzet civilizációja egyedi, nem szabad támadni vagy lebecsülni más civilizációkat. Nem szabad megpróbálni más civilizációkat átalakítani, asszimilálni vagy akár helyettesíteni a különbségek miatt. A történelem többször is bebizonyította, hogy a civilizációk közötti különbségek kényszerítő eszközökkel történő feloldására tett kísérletek nem járnak sikerrel, hanem katasztrófát hoznak a világ civilizációjára.

Fenn kell tartanunk a civilizációk sokféleségét, csak akkor lehet színes és virágzó a világ, ha tiszteljük és toleráljuk egymást, tanulunk egymástól, és harmonikusan élünk együtt a civilizációs sokféleségben.