Hszi Csin-ping minden év első óráját tartományi és minisztériumi tisztviselőknek tartotta

2022-01-11 09:48:50

Egy évvel ezelőtt, 2021. január 11-én Hszi Csin-ping a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának Pártiskolájában (a továbbiakban: Pártiskola) azt mondta a tartományi és miniszteri szintű kádereknek, hogy meg kell valósítani a minőségi fejlődést a 14. ötéves terv időszakában (2021–2025) és jól induljon egy modern szocialista ország felépítése.

2021. január 11-én Hszi Csin-ping fontos beszédet tartott a tartományi és miniszteri szintű vezető káderek előtt a Pártiskolában

Valójában ez nem az első alkalom volt, hogy Hszi elnök tartotta az új év első óráját a Pártiskolában, vagyis a KKP legfelsőbb káderképző intézményében. 2020 kivételével, amikor éppen kitört a járvány, minden új év elején Hszi Csin-ping előadásokat tartott a magas rangú kádereknek, az előadások tartalma a KKP KB előzően tartott plenáris ülésének értelmezése volt.

Hszi elnök 2014. február 17-én először így magyarázta a reform célját a Pártiskolában: „A párt, az ország és az emberek számára előnyös reformokat rendíthetetlenül el kell mélyíteni.”

2019. január 21-én szemináriumot tartottak a tartományi és minisztériumi szintű vezető káderek számára „A nagy kockázatok megelőzése és megoldása” témával a Pártiskolában. Hszi elnök egyértelmű kérést terjesztett elő: „Mindig magas fokú éberséget kell fenntartanunk, nemcsak a »fekete hattyú«, hanem a »szürke orrszarvú« esetében t is.”