Hszi Csin-ping a Világgazdasági Fórumon: „A konfrontáció nem old meg problémákat.”

2022-01-17 20:11:38

Hszi Csin-ping kínai államfő január 17-én Pekingben részt vett a 2022-es Világgazdasági Fórum videókonferenciáján és beszédet mondott a „Magabiztosan és kitartással teremtsünk egy jobb poszt-Covid utáni világot!” címmel.

Hszi Csin-ping mindenekelőtt utalt rá, hogy két hét múlva veszi kezdetét a hagyományos kínai új év, a tigris éve. A kínai kultúrában a tigris a bátorságot és az erőt szimbolizálja. Az emberiség előtt álló súlyos kihívásokkal szemben egy tigris bátorságával és erejével kell cselekednünk a nehézségek leküzdésének útján – jelentette ki. Mindent lehetőt meg kell tennünk, hogy eltüntessük a járvány negatív hatásait és elősegítsük a helyreállást, valamint a fejlődést a gazdaságban és a társadalomban, hogy reménysugár megcsillanjon az emberiség jövője számára – fogalmazott Hszi Csin-ping.

A világ jelenleg jelentős változásokon megy keresztül, olyanokon, amilyenekre egy évszázada nem volt példa – emlékeztetett rá Hszi. Majd feltette a kérdést: hogyan lehet leküzdeni a járványt és hogyan lehet felépíteni a Covid utáni világot? Ezzel kapcsolatban a kínai államfő négy javaslatot vázolt fel.

Az első, hogy közös erőfeszítésekkel lehet a járvány ellen sikeresen küzdeni. A tények azt bizonyították, hogy csakis a közös fellépés a járvány legyőzésének egyetlen helyes útja. A különböző országoknak meg kell erősíteniük a nemzetközi együttműködést a kapcsolódó gyógyszerek kutatásában, fel kell gyorsítaniuk az emberiség egészségügyi sorsközönségének kiépítését, különösen pedig a lehető legnagyobb mértékben el kell terjeszteni az oltást, biztosítani kell a vakcinák – mint hatásos fegyverek – igazságos elosztását és fel kell gyorsítani az oltás folyamatát.

A második, hogy a különböző kockázatokat el kell hárítanunk, miközben elősegítjük a világgazdaság stabilitását és fellendülését. A világgazdaság fokozatosan emelkedik ki a mélyből, de e folyamatban több korlátozó tényezővel kell szembenézni. A gazdasági globalizáció a mai idők trendje. A világ országainak fenn kell tartaniuk a multilateralizmust. Falak építése helyett le kell bontanunk az akadályokat. Nyitnunk kell és nem bezárkóznunk. Az integrációra kell törekednünk elkerülve a szétesést. A méltányosság és az igazságosság elveit szem előtt tartva végre kell hajtanunk a globális kormányzás rendszerének reformját, folytatva a multilaterális kereskedelem rendjét központjában a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO).

A harmadik, hogy élénkíteni kell a globális fejlődést. Jelenleg a globális fejlődés súlyos recesszióval néz szembe. A humán fejlettségi mutató első ízben mutatott visszaesést az elmúlt 30 esztendőben. A világ szegény népességének száma meghaladja a 100 milliót, közel 800 millió ember éhezik. A problémák nőnek az élelmiszerbiztonság, az oktatás, a foglalkoztatás, a gyógyszerellátás, az egészségügy és más az emberek életét befolyásoló területeken. Ebben a helyzetben előtérbe kell helyeznünk a kiegyensúlyozott fejlődést és nagy erővel végre kell hajtaniuk az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődésének útitervét. Kína kész a különböző felekkel együtt elősegíteni az útiterv megvalósítását.

A negyedik, hogy a hidegháborús gondolkodásmóddal szemben meg kell valósítani a békés egymás mellett élést és a kölcsönös előnyökre alapuló kapcsolatokat. Mai világunk korántsem olyan nyugodt; bővelkedik a gyűlöletet és előítéleteket szító retorikában. Az ezekből fakadó elnyomás vagy konfrontáció mindenkinek árt, nem utolsósorban a világ békéjének és biztonságának – hangoztatta Hszi. A történelem bebizonyította, hogy a konfrontáció nem old meg problémákat, csak katasztrofális következményeket eredményez. A protekcionizmus és az unilateralizmus nem véd meg senkit, s ami még ennél is rosszabb, a hegemonizmus és a zaklatás gyakorlata. Az országok közötti ellenmondásnak ellenére a békés fejlődés és az együttműködés a fejlődés helyes útja. A különböző országoknak és az eltérő civilizációknak tiszteletben kell tartaniuk a közös fejlődés célját.

A videókonferencián Hszi Csin-ping leszögezte, hogy a kínai gazdaság fejlődési tendenciája jónak számít. Tavaly a GDP 8%-os növekedést könyvelhetett el, elérve a viszonylag magas növekedés és alacsony infláció célját. A hazai és a külső gazdasági körülmények változása által okozott nyomással szemben a kínai gazdaság fenntartotta rugalmasságát. Elmondható, hogy a kínai gazdaság növekedésének alapjai nem változtak, ebből a szempontból tehát bizalommal tekinthetnek a kínai gazdaság fejlődési perspektívája elé, mondta Hszi.

Az államfő hozzátette, hogy a jövőben Kína továbbra is határozottan elősegíti a reformot és a nyitást. A változékony nemzetközi helyzet ellenére Kína tovább szélesíti a reform és nyitás politikáját, folyamatosan bővíti annak intézményes kereteit. Üdvözli a törvényesen működő külföldi befektetőket az országban, emellett elősegíti az Övezet és Út kezdeményezés magas minőségű együttműködéseit – szögezte le a kínai államfő.