Hszi Csin-ping a káderek feladatáról az új korszakban és az új úton

2022-03-07 14:53:41

Március 1-jén délelőtt megkezdődött a KKP Központi Bizottságának pártiskolájában a 2022-es tavaszi félévi KKP Központi Bizottságának Pártiskolájában (Nemzeti Közigazgatási Iskola) a képzés fiatal és középkorú káderek számára.

Hszi Csin-ping a megnyitón tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a párt és az ország fejlődésének reményei a fiatal káderek, akiknek szilárd eszmék és hitek alapjait, azaz a marxizmus, a kommunizmus és a kínai jellegzetességű szocializmus alapjait kell építeniük. A párttagok és a káderek csak akkor élhetnek nemes és kiteljesedett életet, ha a világot tartják szem előtt. Legyenek magas célkitűzéseik, maradjanak hűek az eredeti törekvéseikhez, és az emberek jólétéért folytatott küzdelmet tekintsék a legnagyobb boldogságuknak.

A politikai integritás megőrzése és a korrupció elleni védekezés egy másik elvárás a fiatal tisztviselőkkel szemben, amelyet Hszi beszédében hangsúlyozott. Hszi buzdította a fiatal párttisztviselőket, hogy szigorúan tartsák be a pártszabályokat és a törvényeket, és védjék meg integritásukat a korrupciótól a mindennapi életükben és a munkájukban. Gyakran kell önvizsgálatot folytatniuk, és tudniuk kell, mit kell és mit nem szabad tenniük, mit tehetnek és mit nem.

„Ahhoz, hogy megvesztegethetetlenek maradjanak, megfelelő hozzáállást kell kialakítani a hatalomhoz, a pozíciókhoz és az érdekekhez” – mondta Hszi, megjegyezve, hogy a fiatal tisztviselőket a személyes előrejutás helyett a nagyszerű eredményeknek kell motiválniuk. Mély tisztelettel kell rendelkezniük a hatalommal szemben, saját hatalmukat méltányosan, a törvénnyel összhangban és a nép érdekében használják fel.

Hszi hangsúlyozta, hogy a fiatal párttisztviselőknek meg kell teremteniük és gyakorolniuk kell a politikai teljesítmények helyes szemléletét, s ne feledjék, hogy az emberek jólétének javítása a párttisztviselők legnagyobb teljesítménye, ezért a munkák előmozdítását is erre a célra kell alapozni.

A hűségen és a tisztességen kívül Hszi azzal kapcsolatban is reményét fejezte ki, hogy a fiatal párttisztviselők aktívan vállalják a felelősséget és erősítik képességeiket e tekintetben. „A fiatal tisztviselőknek sok készségre van szükségük ahhoz, hogy vezető pozíciót töltsenek be” – mondta Hszi.

2020 októberében Hszi részletesen ismertetett hét területet, amelyet a fiatal párttisztviselőknek fejleszteniük kell, beleértve a kutatást és tanulmányokat, a tudományos döntéshozatalt, a mélyreható reformokat, a vészhelyzeti reagálást, az emberekkel való együttműködést és a politikai döntések végrehajtását.