Hszi Csin-ping vitaindító beszédet mondott videón keresztül a Boao Ázsiai Fórum éves konferencián

2022-04-21 10:09:30

A kínai gazdaság nagy dinamizmust biztosít a világgazdaság stabilitásához és fellendüléséhez, valamint szélesebb piaci lehetőségeket nyújt az országok számára - mondta csütörtökön Hszi Csin-ping kínai államelnök.

A kínai gazdaság erős szívóssággal, hatalmas potenciállal, hatalmas mozgásterével és hosszú távú fenntarthatósággal rendelkezik, ezek az alapok változatlanok maradnak – jegyezte meg Hszi a Boao Ázsiai Fórum 2022 éves konferenciának nyitóünnepségén tartott videós beszédében.

Bárhogy is fog változni a világ, Kína reformba és a külföld felé nyitásba vetett hite és ígérete nem fog meginogni.

Kína rendíthetetlenül a békés fejlődés útját fogja követni, következetesen a világbéke építője és a nemzetközi rend védelmezője, továbbra is hozzájárul a globális fejlődéshez – mondta Hszi.

Hszi a beszédében javasolta a Globális Biztonsági Kezdeményezést a világon mindenki biztonsága érdekében.

Xi azt mondta, fontos, hogy:

-- ragaszkodunk a közös, átfogó, együttműködő és fenntartható biztonság víziójához, és együtt dolgozunk a világbéke és -biztonság fenntartásán;

-- Elkötelezettek vagyunk minden ország szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása mellett, fenntartjuk a belügyekbe való be nem avatkozást, és tiszteletben tartjuk a különböző országokban élő emberek által a fejlődési utak és a társadalmi rendszerek független megválasztását;

-- ragaszkodunk az ENSZ Alapokmánya céljainak és elveinek betartásához, elutasítjuk a hidegháborús mentalitást, ellenezzük az egyoldalúságot, és nemet mondunk a csoportpolitikára és a csoportkonfrontációra;

-- kezdeményezzük, hogy komolyan vegyük minden ország jogos biztonsági aggodalmát, betartjuk az oszthatatlan biztonság elvét, kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható biztonsági architektúrát építünk ki, és ellenezzük a mások biztonsága árán a saját biztonságunkra való törekvést;

-- elkötelezettek vagyunk az országok közötti nézeteltérések és konfliktusok párbeszéd és konzultáció útján történő békés rendezése mellett, elutasítjuk a kettős mércét, és ellenezzük az egyoldalú szankciókat és a hosszú karú joghatóságot.