​Hszi Csin-ping a sok etnikumú kínai nemzet közösségi tudatának megszilárdítására hívott fel

2022-03-06 19:26:50

Az etnikai egység az ország valamennyi etnikai csoportjának „mentőöve” és az erős közösségi érzés az etnikai egység kulcsa – hangoztatta Hszi Csin-ping (Xi Jin-ping), a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, államelnök március 5-én Pekingben, a parlamenti ülésszak belső-mongóliai csoportjának képviselői ülésén.

Kína egy több etnikai csoportot egyesítő ország – állapította meg Hszi. Mint fogalmazott, a nemzet felvirágzásának, társadalmi nyugalmának és a nép boldogságának előfeltétele, hogy minden etnikai csoport harmóniában éljen együtt, mert enélkül az ország hanyatlásnak indulna, a társadalom instabillá válna, s végül a nép kárt szenvedne. A párt a nemzeti kisebbségekre vonatkozó irányvonala a kínai nemzet egységét, annak megerősítését, illetve az ezzel kapcsolatos oktatást helyezi előtérbe – hangoztatta Hszi. Hozzátette, mindezt teszi azért, hogy a kínai nemzet minden etnikai csoportja egységbe tömörülve váltsa valóra a kínai nemzet megújhodásának álmát.

A Belső-Mongol Autonóm Terület képviselői csoportülésén, amelynek Hszi Csin-ping is tagja, javasolták a kínai etnikai közösségi tudat kialakítását az alaptanterv részévé tenni. Ezen kívül az ülésen javaslatok hangzottak el a sztyeppe ökoszisztéma védelmére, a tej- és tejfeldolgozó ipar fellendítésére, a karbonkibocsátási csúcs és a karbonsemlegesség elérésében a vegyipar szerepének fokozására, illetve a vidék gazdasági fellendítésére.

Hszi Csin-ping felszólalásában támogatta a kormány munkabeszámolóját és elismeréssel szólt Belső-Mongólia eddig elért eredményeiről. Azon reményének adott hangot, hogy a párt belső-mongóliai tisztségviselői a járványi megelőzéshez, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez kapcsolódó munkájukat összehangolva kitartanak a magas minőségi fejlesztés útja mellett, előtérbe helyezve az ökológiai környezet védelmét és a zöld fejlődést. Mint mondta, vállalniuk kell a politikai felelősséget a nemzet ökológiai, energetikai, gabonaellátási és ipari biztonságának a vonatkozásában.

Belső-Mongólia máig elért eredményeit valamennyi nemzeti etnikum közös küzdelme alapozta meg, és sikeres jövőjéhez továbbra is szükség lesz a különböző nemzetiségek összefogására – jelentette ki Hszi. Hozzátette: a kínai nemzeti kultúra és a belső-mongolok nemzetiségi kultúrája közti kapcsolat helyes felfogása jó alapot szolgáltat a kínai nemzet közösségi tudatának megszilárdításához.

A Belső-Mongol Autonóm Terület az ország határmenti térsége, s mint ilyen felelős a nemzeti szolidaritás és a határmenti nyugalom szavatolásáért. Az ott élőknek stratégiai gondolkodásmóddal kell törekedniük a az ország északi határának védelmére, a kockázatok elhárítása – hívta fel a figyelmet Hszi Csin-ping pártfőtitkár, államelnök.