Tökéletesedtek a külföldi befektetések jogi körülményei

2021-12-27 14:16:06


Bár az új koronavírus járvány még mindig terjedőben van, az idei év első 11 hónapjában Kína tényleges külföldi tőkefelhasználása 15,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az ország Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való csatlakozása óta eltelt 20 évben Kína átfogóan elmélyítette a reformokat, folyamatosan javította a szocialista piacgazdasági rendszert és jogrendszert. A külföldi befektetésekre vonatkozó törvénnyel és a kapcsolódó szabályozásokkal a nyitás piacorientáltabbá vált, legalizáltabb befektetési környezetet teremtettek a külföldi befektetők és a külföldi befektetésekkel rendelkező vállalkozások számára.

2020. január 1-jén a Shanghai Zunyun Consulting Management Co., Kft. egyik vezetője a Sanghaji Városi Piacfelügyeleti Irodában kezdeményezte a cégbejegyzést és meg is kapta a szükséges engedélyeket. Ez a cég egyben Sanghaj első olyan külföldi befektetésekkel működő vállalkozása, amelyet egy kínai természetes személy alapított és finanszíroz a külföldi befektetéseket szabályozó törvény életbe lépése után. Zhang Liying (Csang Li-Jing), a cég adminisztratív vezetője ezzel kapcsolatban elmondta:

„Korábban, ha egy külföldi üzletember be akart fektetni, egy kínai cég alapításához először belföldi befektetőre volt szüksége. Természetes személyként csak külföldi üzletember kezdeményezhette a befektetési együttműködést.”

A „külföldi befektetési törvény” és végrehajtási rendeleteinek bevezetése után megszűnt a kínai-külföldi vegyesvállalatok és a kínai-külföldi együttműködés korábbi fogalma. Minden vállalkozás korlátolt felelősségű társaságokra, részvénytársaságokra és partnerségekre tagolódik, ami jobban tükrözi a hazai és külföldi befektetések összhangját, egyben biztosítja a külföldi vállalkozások számára a hazai vállalkozásokkal egyenlő jogokat, szabályokat és lehetőségeket.

A 13. Országos Népi Gyűlés (ONGY) második ülésén, 2019. március 15-én tárgyalták és fogadták el Kína első egységes alaptörvényét a külföldi befektetések területén, amely hivatalosan 2020. január 1-jén lépett hatályba egyidejűleg az azt támogató végrehajtási utasítással.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium és más illetékes szervek egymást követően intézkedéseket vezettek be a külföldi befektetésekre vonatkozó információk bejelentésével és a külföldi befektetési vállalkozások bejegyzésére vonatkozó intézkedések megtételével kapcsolatban, valamint a Legfelsőbb Népbíróság is kiadta a külföldi befektetésekről szóló törvény bírói értelmezését. Ez azt jelenti, hogy Kínában a külföldi befektetésekre vonatkozó jogszabályi környezet fokozatosan javult. 

A jogállamiság a legjobb üzleti környezet. A kínai piacon lehetőségeket kereső külföldi befektetők és külföldi befektetésekkel rendelkező vállalatok többsége számára a törvény végrehajtása nagyobb bizalmat váltott ki jövőbeni fejlődésükkel kapcsolatban. Zhang Songsheng (Csang Szung-seng), a szingapúri csendes-óceáni hajózási vállalat ügyvezető elnöke erről a következőket mondta:

„Kína beleolvad a világgazdasági folyamatokba és közben megváltoztatja a világot. Ennek a külföldi befektetéseket szabályozó törvény az egyik legjobb megnyilvánulása. Kína üzleti környezetében nagy változások mentek végbe, a külföldi üzletemberek új üzleti lehetőségekhez juthatnak az országban.”

Az új nyugati szárazföldi-tengeri csatornára támaszkodva a Csendes-óceáni hajózás két útvonalat üzemeltet Kínában. Ezek a Qinzhou-Szingapúr-Thaiföld-Kambodzsa-Qinzhou (Csincsou) és a Qinzhou-Szingapúr-Vietnam-Qinzhou útvonal. Qinzhou a dél-kínai Guangxi Zhuang (Kuanghszi-Csuang) Autonóm Területen található tengeri kikötő. Az éves gyümölcsszezonban a durian, a kókuszdió, a mangó, a banán és más gyümölcs szállítmányok Délkelet-Ázsiából a Csendes-óceáni tengeri szállítás révén jutnak el Qinzhouba, majd onnan Kína minden részébe. Zhang Songsheng elmondta, hogy a befektetési törvény és a kapcsolódó szabályozások és intézkedések bevezetése óta az együttműködés kilátásai kiszélesedtek.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint 2020-ban az új koronavírus-járvány súlyos hatásainak következtében a globális transznacionális közvetlen befektetések meredek csökkenése volt jellemző. Kína tényleges külföldi tőke felhasználása ugyanakkor a trenddel szemben nőtt. Beleértve a külföldi befektetések teljes összegét és növekedési ütemét. A tényleges külföldi tőkefelhasználás 999,98 milliárd jüan volt, ami éves szinten 6,2 % növekedést jelent. Az idei év első 11 hónapjában a külföldi tőke tényleges felhasználása elérte az 1042,2 milliárd jüant, ami 15,9%-os éves növekedésnek felel meg.

A külföldi befektetéseket szabályozó törvény végrehajtása tovább alakította a kapcsolódó negatív listát, nyitottabb és stabilabb befektetési környezetet teremtve a külföldi tőke számára. Kong Qingjiang (Kung Csing-csiang), a Kínai Politika- és Jogi Egyetem Nemzetközi Jogi Karának dékánja, egyben a WTO-jogok kínai kutató társaságának alelnöke, számos alkalommal vett részt a témában rendezett szemináriumokon.

„A külföldi befektetési törvény létrehozta a piaci hozzáférés nemzeti rendjét és meghatározta a negatív listát. Úgy vélem, hogy a piaci hozzáférés rendszere elérte a világ legfejlettebb szintjét. Kína a törvényben biztosítja, hogy liberalizált befektetési rendszert valósít meg. Véleményem szerint ez egy nagyon figyelemre méltó lépés, ami mutatja eltökéltségünket és elkötelezettségünket a magas szintű nyitás előmozdítása mellett.” 

Az elmúlt években Kínában a külföldi befektetésekhez kapcsolódó negatív lista tovább szűkült. A statisztikák azt mutatják, hogy 2017 és 2020 között négy egymást követő évben vizsgálták felül a negatív listát, s közel kétharmadával csökkentették a korlátozó intézkedéseket. A külföldi befektetések negatív listája és azok kísérleti szabadkereskedelmi övezeti változata 33-ra, illetve 30-ra csökkent.

A piachoz való hozzáférés lazításával a korlátozások enyhültek, a nyitás a külvilág irányába bővült. Megerősödött a külföldi befektetések törvényi garanciáinak és érdekeinek védelme, valamint a külföldről finanszírozott vállalkozások jogvédelme. A külföldi befektetések törvénye és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek végrehajtása a fejlődést szolgálják, az új körülmények piacorientált, legalizált nemzetközi üzleti környezetet teremtenek mindenki számára.