A közszolgálat 5 éves terve az idősek, a betegek és a gyerekek ellátását helyezi előtérbe Kínában

2022-01-17 10:29:24

Kínában hivatalosan is kiadták a 14. ötéves közszolgálati tervet, miután az államtanács (kormány) felülvizsgálta és jóváhagyta azt. A terv világossá teszi, hogy 2025-re teljesebb lesz a közszolgálati rendszer, alapvetően állami garanciákkal, sokrétű társadalmi részvétellel, a lakossági közreműködéssel kialakul a közszolgálat új formája, összességében pedig a jólét is magasabb szinten érvényesül. A terv elsősorban a gyermekek oktatására, a tanulást segítő oktatásra, a munkajövedelemre, a betegek orvosi ellátására, az idősek ellátására és a lakhatásra terjed ki.

Ou Xiaoli (Ou Hsziao-li), a Nemzeti Fejlesztési- és Reformbizottság társadalomfejlesztési főosztályának igazgatója ezzel kapcsolatban egy közelmúltbéli tájékoztatón elmondta, hogy a kínai társadalom új korszakba lépett, amelyet az emberek jobb életre vonatkozó növekvő igénye jellemez. Az emberek magasabb iskolai végzettséget, stabilabb munkahelyeket, kielégítőbb jövedelmet, megbízhatóbb társadalombiztosítást, magasabb szintű egészségügyi ellátást, kényelmesebb életkörülményeket, gazdagabb szellemi, kulturális- és sportéletet szeretnének.

„Ezt figyelembe véve az alapvető közszolgáltatások tökéletesítésének elősegítése érdekében szükséges volt a szélesebb lefedettségű, a kereslet és a kínálat között egyre szembetűnőbb ellentmondást kezelő alapszolgáltatások bevonása a tervbe. A szolgáltatások területén a kínálat bővítésével folyamatosan törekedni kell az emberek igényeinek mind teljesebb kielégítésére.”

Ou Xiaoli elmondta, hogy a 14. ötéves közszolgálati terv az inkluzív fejlődés irányába mutat, és elősegíti az olyan nem alapszintű közszolgáltatások bevezetését is, mint például a védőnői ellátás, vagy az inkluzív óvodák megnyitása és hasonlók, amelyek térítés ellenében elérhetők, megfizethetők, minőségük pedig garantált.

„A közszolgálati rendszerben a kormányzat felelőssége szisztematikusan megtervezni a fiatalok oktatását, a tanulást segítő oktatást, a betegek orvosi ellátását, vagy az időskorúak orvosi ellátását.”

A szóban forgó tervben a társadalomfejlesztés és a közszolgáltatások főbb mutatói a következők: a gyermekfelügyelet szempontjából 2025-re 1000 lakosra 4,5 férőhelyet szeretnének a csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára. A tanulás és tanítás tekintetében az óvodai nevelésre beiratkozottak arányának meg kell haladniuk a 90%-ot; a kilencéves tankötelezettség konszolidációs rátájának el kell érnie a 96%-ot. A betegség és gyógykezelés színvonalának emelésével el kell érni, hogy a születéskor várható átlagos élettartam elérje a 78,3 évet; 1000 lakosra 3,2 szakorvosi asszisztens és 3,8 nyilvántartott ápoló jusson, az alap betegbiztosításban részesülők aránya pedig meghaladja a 95%-ot.

Az időskori ellátás tekintetében a cél, hogy az ápolást is biztosító ágyak aránya az időskorúak intézeteiben elérje az 55%-ot, ami 17 százalékpontos növekedést jelentene 2020-hoz képest. Az új építésű városi területeken a lakóközösségek szintjén az időskorúakat kiszolgáló létesítmények 100%-ának megfelelő szolgáltatást kell nyújtania. Az öregségi nyugellátásban részesülők arányának el kell érnie a 95%-ot. Az ellátásra szoruló időskorúak számára 2025-re összesen mintegy 10 millió helyet fognak biztosítani.

Az állami bérlakásra pályázók és a vidéki alacsony jövedelmű csoportok lakhatása a lehetőségeikhez mérten biztosított, mintegy 219 000 régi városi lakónegyedet felújítottak, a rászorulók, illetve a fogyatékkal élők megélhetési támogatása és a súlyosan fogyatékosok célzott ápolási támogatása 100%-ban megvalósult.

A közszolgáltatások fontos részét képezi az idősgondozás. A 13. ötéves terv időszakában az alapvető közszolgáltatásokra vonatkozó célokhoz képest a 14. ötéves terv idősgondozásra vonatkozó tartalma jelentősen bővült.

Li Banghua (Li Pang-hua), a Polgári Ügyek Minisztériuma idősgondozási szolgáltatások főosztályának helyettes vezetője elmondta, hogy a közszolgáltatási rendszer kiépítése szempontjából a terv minősített útmutatást ad az idősgondozás alapszolgáltatásaira, a befogadó idősgondozási szolgáltatásokra és a már meglévő szolgáltatásokra vonatkozóan.

„Az alapvető idősgondozási szolgáltatásokkal kapcsolatban a dokumentum hangsúlyozza, hogy a kormánynak fel kell vállalnia az alapvető ellátás feladatát és felelősségét, és olyan projekteket kell megvalósítania, amelyek támogatják a szolgáltató létesítményeket, egyben garantálják a szolgáltatási minőség színvonalát. Az ellátó intézményeket arra ösztönzik, hogy az alacsony jövedelmű, vagy súlyosan fogyatékos rászorulóknak térítésmentes ellátást nyújtsanak. A kormány arra törekszik, hogy a közösségi ápolási szolgáltatásokat működtető hálózatok 15 percen belül elérhetők legyenek az idősek számára. Az ágazatba több magántőkét kívánnak csábítani, az ellátás szabványosított színvonalát pedig képzésekkel igyekeznek biztosítani.”

A gyermekek gyermekgondozási ellátásának és a betegek orvosi ellátáshoz való hozzáférésének biztosításával kapcsolatban Song Li (Szung Li), az Országos Egészségügyi Bizottság anya- és gyermekegészségügyi osztályának igazgatója elmondta, hogy Kínában a gyermekek egészségi állapota az elmúlt években javult, az erre vonatkozó alapvető mutatók jobbak, mint a világ közepes és magas jövedelmű országainak átlagszintje. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a legalacsonyabb szinteken is megfizethetővé tették a kapcsolódó szolgáltatásokat. A következő lépés a gyermekegészségügyet szolgáló közegészségügyi alapszolgáltatások hiányosságainak pótlása, a közjóléti szociális intézmények, a piaci szereplők támogatása, valamint a nem alapvető közszolgáltatások kínálatának bővítése.

„A gyermekegészségügyi szolgáltató hálózat kiépítésének megerősítésére törekszünk, a gyermekgyógyászok szakmai színvonalának javítására, valamint az inkluzív bölcsődei szolgáltatások bővítésének folytatására. Minden települést a minőségbiztosítás erőteljes fejlesztésére kell ösztönöznünk, valamint a megfizethető, biztonságos, kényelmes, elérhető szolgáltatások nyújtására. A cél, hogy 2025-re 1000 lakosra átlagosan 4,5 csecsemő és 3 év alatti kisgyermek számára legyen biztosított az intézményi gyermekfelügyelet, és ki tudjuk elégíteni az emberek gyermekgondozási szolgáltatásra vonatkozó növekvő és új igényeit.”