A vidék revitalizációs stratégiájáról értekeztek a KNPTT összevont csoportülésén

2022-03-09 09:20:00

A vidék revitalizációs stratégiájának megvalósításáról értekezett Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai államelnök, pártfőtitkár a Kínai Népi Politikai és Tanácskozó Testület (KNPTT) folyó ülésszakán, a mezőgazdasági, népjóléti, valamint társadalombiztosítási szektorban dolgozók közös csoportülésén. Hszi kifejtette gondolatait és meghallgatta a tagok véleményét és javaslatait.

A kínai elnök kiemelte, hogy a vidék revitalizációs stratégiájának megvalósítása során elsődleges feladatként kell kezelni a mezőgazdasági termelést, az élelmiszer utánpótlás és az átfogó mezőgazdasági termelőkapacitás biztosítását. „Továbbra is keményen kell dolgoznunk azon, hogy elősegítsük a társadalombiztosítási vállalkozások magas színvonalú fejlesztését és az emberek jólétét” – tette hozzá.

A közös csoportülésen hét tag, köztük Yang Fengji (Jang Feng-csi) szólalt fel kitérve a vidéki iparágak erőteljes fejlesztésének szükségességére és a társadalombiztosítási rendszer hiányosságainak felszámolására. Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a világ a turbulenciák és a változások új időszakába lépett, miközben a hazai reform-, fejlesztés és stabilitás fenntartásának feladatai igen fáradságosak.

Ettől függetlenül – hangoztatta Hszi – Kína számos stratégiai előnnyel rendelkezik, beleértve a Kínai Kommunista Párt (KKP) erős vezetését, a kínai sajátosságú szocializmus intézményi erejét, valamint az ország tartós és gyors fejlődésében felhalmozott szilárd alapot.

Kína nagy gazdasági erejének és hatalmas hazai piacának köszönhetően a hosszú távon meghatározó szilárd gazdasági alapok nem változtak – jegyezte meg az elnök, hozzátéve, hogy a gazdaság erős rugalmassággal és életerővel rendelkezik. Arra is kitért, hogy a kínai társadalom hosszantartó stabilitásának, valamint a kínai nép önbizalmának és eltökéltségének fontos szerepe van a nehézségek leküzdésében.

Kína fejlődésének kedvező feltételei között a KKP erős vezetése azt jelenti, hogy a párt elemzi az általános helyzetet és koordinálja a feleket, hogy biztosítsa az alapvető politikai iránymutatást a különféle nagy kockázatokra és kihívásokra való nyugodt reagáláshoz. A kínai jellegzetességekkel rendelkező szocialista rendszer nyilvánvaló előnyeit, a politikai rendszer és a kormányzási rendszer hatékonyságát demonstrálta például a gyakorlatban az új koronavírus járványra adott kínai válasz és a szegénység elleni küzdelem sikere. A „kínai kormányzás" és a „nyugati káosz" közötti különbség még nyilvánvalóbbá vált. A tartós és gyors fejlődés és felhalmozás, valamint a hosszú távú stabil társadalmi környezet ugyancsak a stratégiai előnyök fontos elemei.

„Szembe kell nézni a nehézségekkel, meg kell erősíteni az önbizalmunkat, tovább kell vinnünk a történelmi kezdeményezés szellemét, mernünk kell küzdeni, előre kell lépnünk, keményen kell dolgoznunk, és gyakorlati lépéseket kell tennünk a KKKP 20. országos kongresszusának köszöntésére" – húzta alá Hszi.

A mezőgazdaság az állam alapja. A KKP 18. országos kongresszusa óta kiemelten kezeli a mezőgazdaság, a vidéki területek és a gazdálkodók helyzetét, és nagy jelentőséget tulajdonít az élelmezésbiztonság fenntartásának.

„Az élelmezésbiztonság az ország számára létkérdés. Az étkezés az egyik legfontosabb dolog, az emberek az ételre úgy tekintenek, mint az égboltra. Kemény munkának köszönhetően Kína a világ termőföldjének közel 9%-ával és édesvízkészletének 6%-ával a világ lakosságának közel egyötödét látja el. A múltban 400 millió ember számára nem jutott elegendő élelmiszer, mostanra több mint 1,4 milliárd ember lakik jól. Ez az eredmény nehezen volt elérhető, folytatnunk kell a konszolidációt és a terjeszkedést. Helytelen lenne azt gondolni, hogy az élelmiszerellátás az ipari társadalmakban már nem probléma, vagy hogy e kérdésben lehet kizárólag a globális piacra támaszkodni” – hangsúlyozta Hszi. Kiemelte, az éves gabonatermelést 650 millió tonna felett kell tartani, s a „kínaiak rizses tálját főleg kínai gabonával kell megtölteni”. Az elnök arról is beszélt, hogy az élelmiszerpazarlás megfékezése hosszú távú feladat, amelyhez lankadatlan erőfeszítésekre van szükség.

Hszi a termőföldet a kínai nemzet számára a fenntartható fejlődés alapjának nevezte. Hangsúlyozta, hogy 1 milliárd mu (mintegy 66,67 millió hektár) jó minőségű termőföld megművelésére van szükség és biztosítani kell, hogy a termőföldek területe 120 millió hektár felett maradjon. „Az élelmezésbiztonság megőrzésének végső megoldása a tudományos és a technológiai fejlesztésekben rejlik” – tette hozzá.

Hszi Csin-ping arra is kitért, hogy Kínának meg kell erősítenie vetőmag iparát, hogy önellátó legyen s az ágazat tudományos-technológiai fejlesztésében is függetlenségre kell törekedni, hogy ellenőrizhetők legyenek az ország genetikai erőforrásai. Kiemelte, hogy a gabonán kívül biztosítani kell a hús-, zöldség-, gyümölcs- és vízi termékek, valamint egyéb élelmiszerek hatékony ellátását. Továbbá erőfeszítéseket kell tenni a biotechnológia és a bio-ipar fejlesztésére, a mezőgazdaság kínálati oldali szerkezeti reformjának aktív előmozdítására és a különféle élelmiszerek megújítására és fejlesztésére.

Hszi javasolta egy olyan átfogó koncepció kialakítását, amely az emberek jobb élethez szükséges szükségleteinek kielégítésétől, az élelmezési szerkezet változásának figyelembe vételén keresztül, a hatékony hús-, zöldség-, gyümölcs-, vízi- és más élelmiszerforrások sokoldalú fejlesztésén és a változatos élelmiszerfajták kialakításán keresztül, a különféle élelmiszerek kínálati és keresleti egyensúlyának megteremtéséig, valamint az egyre diverzifikáltabbá váló élelmiszerfogyasztás igényeinek jobb kielégítéséig több aspektusból közelíti meg a kérdést.

Hszi Csin-ping az ülésen más témákat érintve megállapította, Kína kiépítette a világ legnagyobb társadalombiztosítási rendszerét, s továbbra is keményen kell dolgozni a társadalombiztosítás magas színvonalú fejlesztésének elősegítésén.

„A rendszer egységesítésének erősítése, a többszintű és több pillérre támaszkodó nyugdíjbiztosítási rendszer kialakítása, valamint mind több ember bevonása a társadalombiztosítási rendszerbe, mind a jövő feladatai. Szükséges a rugalmas munkaidőben foglalkoztatottak társadalombiztosításának megoldása is, tovább kell bővíteni a társadalombiztosítási rendszert, a munkanélküli-, munkahelyi baleset- és anyasági biztosítás fedezetét intézményesen rendezni kell. Méltányosabb, szélesebb kört lefedő rendszerrel kell megalapozni az emberek jólétét. A társadalombiztosítási alap felügyeleti rendszerének fejlesztésére is szükség van; a nőkkel, gyerekekkel, idősekkel és fogyatékkal élőkkel szembeni visszaélések ellen pedig határozottan fel kell lépni.”

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy az emberek megélhetése nagy jelentőséggel bír, a rászorulókra különös figyelmet kell fordítani, szeretettel és törődéssel kell hozzájuk viszonyulni.