A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2004-05-22 09:12:32    
A kisvárosok kialakulása

CRI
A 20. század utolsó évtizedében Kínában igen sok kis város jött létre, a városiasodás mértéke gyors ütemben növekedett. A közelmultban tudosítónk felkereste két kelet-kínai tengerparti tartomány Jianszu és Csenjian egyes részeit. Errefelé a kis városok fejlesztése nemcsak a helyi gazdaság növekedésének fontos tényezőjévé vált, hanem azt eredményezte, hogy a parasztok egyrésze immár városi életmódot folytat.

Kína igen népes paraszti ország, a falusi lakosság létszáma körülbelül 800 millió fő. Az egy főre jutó szántó föld viszont igen kevés, ráadásul a modern mezőgazdaság fejlődése nyomán egyre több falusi munkaerő válik fölöslegessé. Ha ez a tendencia mindenfajta korrekció nélkül érvényesülne, az negativ hatást gyakorolna a kinai agrárgazdaságra és a paraszti jövedelmek növekedésére. Ezért a kínai kormány a mult század 80-as éveitől kezdve gyorsított ütemben fejleszti a kis városokat és ezzel párhuzamosan városi lakossá változtatják a fölösleges mezőgazdasági munkaerőt. A gazdasági növekedés nyomán érezhetően felgyorsult a kínai kis városok építése. Statisztikai adatok szerint, a kínai kis városok száma az 1978 évi mintegy 2000-ről 2001-ben több mint 20000-re, tehát majdnem a tizszeresére növekedett. Igen sok egykori paraszt városi életmódra tért át.

A kelet-kínai Jiangszu tartomány Huxi helyisége a leghiresebb kisvárosok egyike Kínában. A faluban élő 76 éves Csao Bin-qi tudosítónknak elmondta,

Mint évtizeteken át földmüvelésből élő paraszt soha sem gondoltam volna, hogy egyszer áttérek a városi életmódra és olyan kastélyban lakhatom, amelyről sok városi is csak álmodik.

Huaxi az utóbbi husz évben nagy erővel fejlesztette a falusi és községi ipart, a parasztok többsége munkássá vált és megváltozott a hagyományos falusi életmód is. Ma Huaxiban egymás mellett sorakoznak az emeletes házak, szélesek az utak, az iskolák, kórházak, áruházak és a parkok szivonala nem alacsonyabb mint a városok többségében.

A huaxi változások nemcsak Kína városiasodását mutatják. Az elmult 10 évben a kínai falusi lakosok létszáma évente körülbelül 1 %-kal csökent, vagyis minden évben majdnem tiz millió falusi költözött a városokba. A kínai városiasodás szinvonala az 1990 évi 26%-ról 2000-ben 36%-ra emelkedett.

A jiangszu és csejian tartománybeli kis városok lakosaival folytatott beszélgetés során tudósítónknak feltünt, hogy az emberek úgy érezték: az életükben történt óriási változásokat a kormány kis városok létrehozására irányuló stratégiájának és a helyi ipari vállalatok fejlesztésének köszönhetik. Két évvel ezelőtt a kormányzó kínai kommunista párt és a kínai kormány önálló programmpontként felvette a népgazdasági és társadalom fejlesztési tervbe a kis városok fejlesztését.

Lian Wen-gon, a chenjian tartománybeli Xiaoshang linwei község poltármestere ugy vélte, hogy az ipari vállalatok és a kis városok kölcsönösen egymásra támaszkodnak és segítik egymást.

Az ipar fejlődése előmozdította a kis városok létrejöttét, a városiasodást. A városiasodás viszont segítette az iparosítást.

Xie Jang, a kínai államtanács fejlesztési kutató központjában a falusi gazdasági kutató osztály vezetője úgy vélte, hogy Jiangszuban, csejianban és másutt a kisvárosok fejlődése a kínai városiasodás előrehaladásának eredménye.