A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2005-04-22 18:55:52    
A kínai nevekről--Családnév

CRI

A kínai nevek több ok miatt is különösen érdekesek lehetnek a magyarok számára. Az egyik legfőbb ok, hogy a világ nagyon kevés nyelvén áll elöl a családnév, a második helyen pedig az utónév, úgy, ahogy a magyarban, és ahogy a kínaiban is.

A tehát szintén elöl álló családi név kínaiul "xing", leggyakrabban egyetlen szótagból, és ami ebből következik, egyetlen karakterből, vagy írásjegyből áll. Leggyakrabban, de nem kizárólagosan. Éppen a Magyar Szekció munkatársának, Évának a családneve ?Ouyang", ami egyike a kevés számú kivételeknek, hiszen két karakterből áll. "Shuangxing", vagy "fuxing" a kínai neve a két szótagos családnévnek (ellentétben az egy szótagos "danxing"-gal), és a régi Kínában jóval gyakoribb volt, mint manapság. Íme néhány példa: Jiangjun (Generális), Guanjun (Győztes), Dashuai (Parancsnok) és Mushi (Pap). A ma gyakoribb két szótagos kínai családnevek a már említett Ouyang mellett a Sima, Situ, és Shangguan. Akár így, akár úgy, a legeslegrégebbi időket, a matriarchátus idejét leszámítva, régen is, ma is, a családnév Kínában is az apától öröklődik a gyermekre. A nők viszont sohasem veszik fel a férjük nevét, hanem ahogy most már Magyarországon is egyre inkább szokás, megtartják "lánynevüket", ami tehát az előbbiek értelmében egész egyszerűen nincs is Kínában.

A magyarhoz hasonlóan a családnév után álló utónév kínaiul "ming". Ez már egy, illetve két karakterből egyaránt állhat. A kínai nyelvészek azt szokták javasolni, hogy mivel a családnév általában egy szótagos, lehetőleg mindenki válasszon a gyermekének két szótagból álló utónevet. Ez természetesen nem ismeretlen a magyar nevek esetében sem, a magyar nyelvészek azt szokták ajánlani, hogy a hosszú családnevűek rövid utónevet válasszanak, és megfordítva. Kínában azonban a nevek hosszúsága tekintetében így is csak három lehetőség van: kizárólag két, három, vagy négy szótagos lehet egy kínai ember teljes neve.

A mai statisztikákban több adat is olvasható arról, hány családnév van a mai Kínában. A legkisebb szám 3050, de találunk 5662-t is, a legnagyobb pedig a 11939-as adat, de ebben már a valaha használatban levő összes kínai családnév benne foglaltatik. A lakosság számához viszonyítva már ezek sem nagy számok, a valóságban viszont ennél is rosszabb a helyzet, minthogy néhány családnév aránytalanul túlreprezentált. Ha Magyarországon felvetődhetett, hogy a Kovácsok akár pártot is alapíthatnának, és feltéve, hogy magukra szavaznak, be is kerülnének a parlamentbe, akkor vajon mit szóljunk a Zhangokhoz? Nemhogy pártot, de országot, sőt még akár földrészt is is alakíthatnának, minthogy több mint 100 millióan viselik a Zhang családnevet, amely így sokak szerint a leggyakoribb kínai családnév, átlagosan 12 kínai emberből egyet Zhangnak hívnak. Azt már talán mondani sem kell, hogy a Zhang a világon is a leggyakoribb családnév lehetne ezekkel a tekintélyt parancsoló statisztikai adatokkal.

Helyesebb azonban, mint oly sok esetben, némi kritikával kezelni az adatokat. Természetesen szó sincs arról, hogy a 100 milliós nagyságrend túlzás lenne. Miként azonban a kérdés egyik legjelesebb kínai szakértője, a Kínai Tudományos Akadémia Genetikai és Fejlődésbiológiai Intézetének kutatója Yuan Yida több éves kutatómunkával megállapította, Kínában a leggyakoribb nem a Zhang, hanem a Li családnév, a lakosság 7,9 százalékának ez a családneve. A Zhang 7,1 százalékos gyakoriságát még a Wang is megelőzi a maga 7,4 százalékával. Ezek elég pontos adatoknak tűnnek, csakhogy a Zhangok elsőségét a 2000-ben elvégzett népszámlálás igazolta. Az egészen bizonyos, hogy az első három leggyakoribb családnevet egyenként 100 millió körüli ember viseli Kínában, vagyis külön-külön mindegyiket legalább annyian, mint amennyi Nagy-Britannia és Franciaország lakossága együttvéve, együttesen pedig az Egyesült Államok lakosságát is meghaladja a három név viselőinek száma. A százmilliósok után következő családneveknek sem kell persze szégyenkezniük viselőik a több tízmilliós táborával.

Azért is lehet a zavar a leggyakoribb családi név körül (természetesen a statisztikai adatok pontatlanságán túl), mert Kína egyes területein szignifikánsan eltérnek egymástól a leggyakoribb családnevek. Yuan Yida népszámlálási adatokon alapuló kutatásaiból tudjuk, hogy míg például Kína északi részén a Wang a legnépszerűbb családi név 9,9 százalékos gyakorisággal, addig Dél-Kínában a Chen családnév a legsűrűbben előforduló a maga 10,6 százalékával. De még a tartományok közt is vannak különbségek névgyakorisági szempontból. Guangdong tartományban a Liang és Luo, Fujian tartományban a Zheng, Gansuban a Gao, Belső-Mongóliában a Pan, Sichuan tartományban pedig a He családnevek a leggyakoribbak.

A történelmi feljegyzések nem feledkeznek meg a nevekről sem. A legrégebbi kínai családnevek közt olyanokat találunk, mint a Long (Sárkány), Ma (Ló), Niu (Tehén), Xiong (Medve), Hua (Virág). Érdekes, hogy a ma leggyakoribb kínai családnevek közt a régiek közül már csak a Ma található meg. Nem nehéz megmagyarázni miért. Míg a régi időkben, és ez a családnév létrejöttének egyik módja, a totemős nevét vették fel az emberek, addig ma már meglehetősen idegenül cseng a fentebb említettek némelyike, mint ahogy az alábbi igencsak ritkán előforduló családneveké is: She (Kígyó), Gui (Ördög), Gou (Kutya), vagy éppenséggel Heichi (Fekete fog).

A hagyomány szerint a kínaiak 100 családból származnak, és ezeknek az ősöknek éppen 100 fajta családnévük volt, ez a "laobaixing", azaz régi 100 családi név, ami a mai kínai nyelvben már körülbelül azt jelenti: ?az utca embere", ?egy ember a tömegből". Amíg azonban a családok szaporodtak és sokasodtak, a családnevekkel, minthogy az öröklődik, ugyanez értelemszerűen nem történhetett meg. Mármint a régi történelmi feljegyzések szerint, mert a valóságban azért mégis csak nőtt a családnevek száma, igaz, hatványozódásról, exponenciális növekedésről szó sincsen: a legutóbbi időkig csak mintegy 440 körüli volt a kínai családnevek száma. Nyilván ebből a tényből indultak el a történelmi munkák szerzői is visszafelé az időben, és kreáltak magyarázatot a 100 kínai ősfamília képében. És a statisztika is kénytelen valamennyire igazat adni nekik, mert a kínai családnevek 90 százalékát máig is a hajdani 100 családnevek teszik ki, nem is csoda, ha megilleti őket a ?daxing", azaz ?nagy családi név". És még ez is fokozható, ugyanis mindössze 19 féle családi nevet visel a kínaiak 60 százaléka. Ezeket: Li, Wang, Zhang, Liu, Chen, Yang, Zhao, Huang, Zhou, Wu, Xu, Sun, Hu, Zhu, Gao, Lin, He, Guo, Ma. Mint a nyelvészek kimutatták, az első hét helyet elfoglaló nevek már a Song-dinasztia (960-1278) idején is a legnépszerűbbek voltak.

Miként területileg igen jelentős eltérések vannak a leggyakoribb kínai nevek közt, úgy a történelem folyamán ugyanez volt a helyzet, ami természetesen nem is lehet másként, hiszen ok és okozatról van szó. A már említett Song-dinasztia idején a Zhao, a Han-dinasztiában (i. e. 206 ? i. sz. 220) a Liu, a Tang-dinasztiában (618-907) pedig a Li volt a leggyakoribb családnév