A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2008-05-09 13:45:51    
A Potala Palota első lakója

CRI

Lhásza, Tibet székhelye egy különleges magaslati város és valódi lámaista szent hely. A világhírű Potala Palota uralja a város központját. Itt őrzik a Tibet és az ország belső részei közötti kapcsolatok emlékeit, örökségeit. Köztük a Tang-dinasztia és Tibet közötti szövetségkötés emlékművét, Kang Xi kínai császár emlékművét. A legjelentősebb esemény Wen Cheng hercegnő esküvője volt, aki egy tibeti vezetőhöz ment feleségül.

A VII. és a X. század között uralkodott Tang-dinasztia az egyik legjelentősebb uralkodóház volt a kínai történelemben. Nagyon erős udvarház volt, ezért nagy hatással volt egész Kelet-Ázsiára. A Tang-dinasztia elején az ország délnyugati részében egy törzsi vezér, név szerint Szongcen Gambo egyesítette a tibeti törzseket, s így megalakította a Tibeti Királyságot. Uralkodása idején a rendeletek sorát alkották meg. Nagy lendülettel fejlesztették a gazdaságot és a kultúrát, megalkották a tibeti írott nyelvet. Elterjesztették a buddhizmust, lefordították a buddhista műveket. Emellett szoros kapcsolatot kívántak kiépíteni a Tang-dinasztiával. Aktívan hasznosították a Tang-dinasztia korszerű technikai eljárásait, hasznos politikai és kulturális elemeit. Szongcen Gambo király kétszer is képviselőket küldött a Tang-dinasztia fővárosába, Changanba, készségét kifejezve, hogy megházasodna a kínai császár leányával.

640-ben az akkori Li Shimin császár elfogadva a tibeti király kérését, s meghatározta, hogy leányát, Wen Cheng hercegnőt adja feleségül Szongce Gambo tibeti királyhoz. Tibetben számos szép mondás szólt Wen Cheng hercegnő tibeti utazásáról. Az egyik a Qinhai-tó eredetéről szól. A mondás szerint a Tang-dinasztia császára egy csodatükröt adott ajándékba leányának, hogy csökkentse honvágyát. Hiszen a tükörben bármikor és bárhol megjelenhet Changan, a Tang-dinasztia fővárosának képe. Emellett Arany-nappal és Arany-holddal ajándékozta meg leányát, hogy mindig kíséretében legyenek. Amikor Tibet felé elérte a Tang-dinasztia és Tibet határát, Wen Cheng hercegnő elővette a tükröt és újból megnézte benne szülőföldjét, szülővárosát. Eztán ott, a határon hagyta a tükröt, az Arany-napot és az Arany-holdat, hogy nyugodtabban és jobban élje életét Tibetben. A tibeti mondavilág szerint a csodatükörből lett a nagy kiterjedésű Qinhai-tó lett. Az Arany-napból és az Arany-holdból pedig az Aranynap-hold hegy.

Szongcen Gambo tibeti király személyesen fogadta menyasszonyát, a hercegnőt a Tang-dinasztia és Tibet határán, és a Tang-dinasztia vejének nevében fogadta a hercegnő kíséretében levő tisztviselőket. Lhászában az emberek szeretettel köszöntötték Wen Cheng hercegnőt megérkezésekor.

Wen Cheng hercegnő házasságával szorosabbra fűzte a Tang-dianasztia és Tibet közötti kapcsolatokat. Emellett ezerfős kíséretének tibeti letelepedése nagymértékben elősegítette a tibeti gazdaság fejlődését, hiszen meghonosították ott a Tang-dinasztia korszerű mezőgazdasági technológiáját, állattartási eljárásait és kézműiparát. Útközben Yushu térségben, a mai Qinhai tartományban Wen Cheng hercegnő kíséretével együtt személyesen tanította a helyibelieket a gabonafélék és a repce termesztésére császárapja által ajándékozott magok felhasználásával. Meghonosították a malom, a pálinkafőzés és más technológiákat. Népszerűsítették a kocsi-készítést, a ló, az öszvér, a teve és más állatok tenyésztését Tibetben. Emellett kínai építészeti ismereteket is oktattak. Ezekkel előmozdították a tibeti gazdasági és társadalmi haladást. A Tang-dinasztia korában nagyon elterjedt volt a buddhizmus. Wen Cheng hercegnő buddhista hivőként buddhista szent könyveket, képeket, irodalmi műveket és a buddhizmust ábrázoló pagodákat vitt magával Tibetbe. Javaslatára Szongcen Gambo tibeti király megépítette a Dazhao buddhista kolostort azzal a céllal, hogy elterjesszék a buddhizmust Tibetben. Mindmáig a kolostorban őrzik Sakjamuni, azaz a buddhizmus megalapítójának a hercegnő által Tibetbe vitt szobrát. Mindmáig él a kolostor előtt az a fűzfa, amelyet annak idején a hercegnő ültetett el. Nevet adott a Lhászát körülvevő hegyeknek. Ma is így hívják ezeket a hegyeket.

Szongcen Gambo tibeti király nagyon kedvelte Wen Cheng hercegnőt, feleségét. Külön neki építtette a monumentális Potala Palotát. Nászszobájuk most is ott a palotában van. A palotában számtalan olyan freskó látható, amely Wen Cheng hercegnőt ábrázolja. Köztük van egy olyan falfestmény is, amely a hercegnőnek a Tibet felé vezető úton elszenvedett megpróbáltatásait mutatja be és a rendkívül meleg fogadtatást.

Ezt követően a Tang-dinasztia és Tibet fokozta gazdasági és kulturális kapcsolatait. A tibeti király szerette a kínai selymet, ezért mindig selyemruhában járt a tibeti nemzeti öltözet helyett. Sok tibetit küldött Changanba, a Tang-dinasztia fővárosába, hogy tanuljanak kínai tudományos ismereteket. A Tang-dinasztia is számos kézművest küldött Tibetbe a képzőművészeti ismeretek elsajátítására.

Szongcen Gambó fia is házasodni kívánt a Tang-dinasztiával. Apjának példáját követve 710-ben házasságot kötött a Tang-dinasztiabeli Jin Cheng hercegnővel. Erről emlékmű is készült, amelybe bevésték a szövetségkötésről szóló írást kínai és tibeti nyelven, ami a han, azaz a kínai és a tibeti nemzetiség közötti évezredes barátságról tesz bizonyságot.