A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás

Különjárat Tibetbe II
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
(GMT+08:00) 2008-07-14 19:09:14    
A modern kínai irodalom

CRI

Rovatunk mai adásában rövid ismertetést hallhatnak a közelmúlt kínai irodalmáról, vagyis a kínai modern irodalom korszakáról.

Az 1840-es ópiumháború és az 1919. május 4-i mozgalom közötti időszak irodalmát nevezik a modern kínai irodalomnak. A művek eltérő mértékben sok jelentős politikai mozzanatot tükröznek, és a társadalmi élet eseményeit kaleidoszkópszerűen mutatják be. Ezek haladó szerepet játszottak, mivel legtöbbjük a külföldi hatalmak inváziójával szembeni ellenállásnak adott hangot, és leleplezte az akkori idők feudális rendszerének bűneit.

E korszak leghíresebb haladó költői Gong Zizhen, Huang Zunxian és Liu Yazi voltak, akik közül az utóbbi 1887-1958 élt.

Ezernél is több híres regény jelent meg ebben az időszakban. Ezek közül kiemelkedik „A megbélyegzés négy nagy regénye", „A hivatalnoki világ leleplezése", „Az elmúlt húsz év különös eseményei", a „Hanyag úr utazásai" és a „Virág a bűn óceánján".

Ebben az időszakban jól fejlődtek az akkori Kína kapcsolatai a külföldi országokkal, és ez hozzájárult ahhoz, hogy az ország szükségét érezze annak, hogy többet tanuljon a Nyugattól, és ennek nyomán egyre több külföldi művet fordítottak le kínaira.

Több fordító is megjelent a színen, akik ezernél is több regényt ültettek át kínai nyelvre ebben az időben, elősegítve ezzel a kor és a rákövetkező évek kínai regényírását.

A nagy kínai írók közül Lu Xunt tartják a 20. századi kínai irodalom legnagyobb alakjának. Munkáinak nagy része novella és elbeszélés. Lu Xunnek, aki 1881-1936 között élt, a kínai kultúrforradalom fő alakjának művei rakták le az 1919. május 4-én kitört, imperializmus és feudalizmus elleni forradalmi mozgalom alapjait. Leghíresebb művei, melyek realisztikus, rövid elbeszélések gyűjteményei, a „Kiáltás" és a „Bolyongás", felháborodás a kor feudális igazságtalanságai ellen. „A Q hiteles története" című rövid elbeszélést nemzetközi szinten is a modern kínai irodalom történetének halhatatlan műveként ismerik. Ez egy férfi életét mutatja be, aki képtelen felismerni kudarcait, ahogyan Kína maga is képtelennek látszott elfogadni a modernizáció sürgető szükségét. A modern kínai költészet kitűnő példája Guo Moruo leghíresebb alkotása, az „Istennő".

A Kínai Kommunista Párt 1921-ben történt megalakulásával a proletariátus vette át az új irodalmi mozgalom vezetését. Nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy 1923-ban másokkal együtt Qu Qiubai és Deng Zhongxia, a Kínai Kommunista Párt tagjai szót emeltek a forradalmi irodalom érdekében és 1926-ban Guo Moruo ismét felelevenítette ezt a témát. Annak érdekében, hogy egyesítse a haladó írókat és szembeállítsa őket a Kuomintang reakciós tagjainak a kultúra területén folytatott bekerítő és elnyomó politikájával, 1930 márciusában a párt vezetésével létrehozták a kínai Baloldali Írók Ligáját, és megalapították a „Búvár" és az „Irodalmi Folyóirat" lapokat. Lu Xun ebben az időben élesen polemizáló esszéivel harcolt a reakciósok ellen, így lett Kína kultúrforradalmának óriásává. E korszak fontos írói és művei közül Mao Dun regénye, az „Éjfél" és Ba Jin: „Örvénylő áramlatok" trilógiája emelkedik ki. Lao She egy allegorikus művet írt „Macskaváros" címmel, de a „Riksafiú" című könyve is világhírű. Tian Han színdarabja, „A híres színész halála", Cao Yu színműve, a „Vihar". Lao She „A tigrisasszony meg a férje" című alkotását magyar nyelvre is lefordították.