Kína fontosságot tulajdonít az élelmezésbiztonságnak

2022-12-22 22:13:24

Hamarosan megrendezik a KKP Központi Bizottságának vidéki munkaülését, amelyen a párt jövő évi feladatait tekintik át, tanulmányozzák a mezőgazdasággal, a vidéki területekkel és a gazdálkodókkal kapcsolatos teendőket és intézkedéseket.

A tavalyi év végén megtartott - 2021. évi - ülésen hangsúlyozták, hogy határozottan ragaszkodni kell a nemzeti élelmezésbiztonság szavatolásához és a földművelők szegénységbe nagyszabású újramerülésének megfékezéséhez, továbbá mindent meg kell tenni az élelmiszertermelés és a terményellátás biztosítása érdekében. Az ülésen előirányozták, hogy 2022-ben a gabonakibocsátás meghaladja a 650 millió tonnát.

2022-ben az ország teljes gabonatermése 686,6 milló tonna volt, ami 3,7 millió tonnával, vagyis 0,5%-kal haladta meg az előző évit. A termelés immár nyolc egymást követő évben haladta meg a 650 millió tonnát Kínában.

A gabonatermelés növekedése mellett a gabonával bevetett terület is nőtt. 2022-ben az ország gabona vetésterülete 118 millió hektár volt, 700 ezer hektárral, vagyis 0,6%-kal több az előző évinél.

2019 óta az országban a gabona vetésterületének hosszú évek óta tartó csökkenő tendenciája megállt, majd pozitív növekedésnek indult. Három év során összesen 2,24 millió hektárral nőtt.

A Gansu tartományi Huining településen idén 20 ezer hektárnyi pusztát alakítottak át gabonatermő területté. Li Xuefeng helyi párttitkár a CMG riporterének elmondta, hogy a talaj megfelelő művelése után az őszi búza hozama itt elérte a 6000 kg-ot, a burgonyáé a 22500 kg-ot, a kukoricáé pedig a 7500 kg-ot hektáronként. „A jövőben továbbra is támogatni fogjuk a parlagterületek javítását annak érdekében, hogy azok termékeny területté váljanak” - fogalmazott Li.