Hszi Csin-ping a párt átfogó és szigorú rendbehozatalát sürgette

2023-01-11 17:13:52

A KKP 20. Központi Fegyelmi Ellenőrző Bizottságának második plenáris ülésén Hszi Csin-ping pártfőtitkár-államelnök hangsúlyozta,

hogy a párt átfogó és határozott kormányzása a párt hosszú távú stratégiája, illetve örök feladata a hosszan tartó kormányzás, stabilitás, valamint a nép boldogságának és jólétének biztosítása érdekében.

A pártnak továbbra is határozottan tartania kell magát az elvekhez, szigorú intézkedéseket kell hoznia és olyan környezetet kell teremtenie, amelyben a párt reformját határozottan folytatódik.

Ahhoz, hogy jó munkát végezzenek az ország kormányzásában, a pártnak jó munkát kell végeznie önmaga kormányzásában – hangoztatta Hszi, megjegyezve, hogy az ország csak akkor lesz erős, ha a párt is megőrzi erejét.

A felmerülő problémákat időben fel kell fedezni, mondta Hszi, köztük a központi vezetés által meghatározott döntések és tilalmak végrehajtásának elmulasztását, a részleges, vagy hibás végrehajtást, a nép és az alapszervezetek érdekeit figyelmen kívül hagyó protekcionizmust és a megoldások vak másolását említette. Utalt rá: finomítani kell azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül a párt központi bizottsága főbb döntéseit és terveit végrehajtják.

Hszi Csin-ping szerint egyenlő figyelmet kell fordítani az ösztönzőkre és a fékekre, jobban kell ösztönözni a párttagok és a káderek kezdeményezéseit és teret kell adni a kreativitásnak.

Hszi hangsúlyozta, hogy a korrupció elleni küzdelem helyzete még mindig összetett, további intézkedésektételéhez annak biztosítására leszükség, hogy a pártkáderek ne akarjanak korrupttá válni, továbbá hangsúlyozta az integritás előmozdításának fontosságát az új korszakban. Hszi kemény fellépést ígért az úgynevezett kapcsolatokkal rendelkező politikai machinátorokkal szemben, s szót emelt a politikai és gazdaságfejlesztési környezetet károsítók, illetve  a politikába történő tőkebeszivárgás ellen is.

A fegyelmi ellenőrző és felügyeleti szerveknek készségesen alá kell vetniük magukat a több oldalról történő felügyeletnek, szigorúan kell irányítaniuk az apparátust, és szigorúan meg kell büntetniük a rendszer korrupt elemeit - hangoztatta Hszi Csin-ping.