A 21. században a 20. központi első számú dokumentumot adták ki a kínai mezőgazdasági ügyekről

2023-02-14 10:35:22

A dokumentum A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának és az Államtanácsnak a vidéki revitalizáció kulcsfontosságú munkája átfogó előmozdításáról 2023-ban címet viseli. A szegénység enyhítése, a falusi iparágak színvonalas fejlődésének elősegítése, a gazdálkodók jövedelmének növelésének és meggazdagodási lehetőségeinek szélesítése, élhető, ipari és szép vidék építésének határozott előmozdítása, a pártszervezetek által vezetett vidékirányítási rendszer fejlesztése, valamint a szakpolitikai garanciák és intézményi mechanizmusok innováció a dokumentum témái.

A dokumentum rámutat, hogy a modern szocialista ország mindenre kiterjedő felépítésének legkeményebb feladatai továbbra is a falvakban vannak. A világ egy évszázada nem látott nagy változásai felgyorsulnak. Kína fejlődése a stratégiai lehetőségek, kockázatok és kihívások időszakába lépett, és egyre szaporodnak a bizonytalan és előre nem látható tényezők. Nagyon fontos a mezőgazdaság, a falusi területek és gazdálkodás alapjainak megtartása. A Párt Központi Bizottsága úgy véli, hogy az egész párt munkájának legfőbb prioritásaként a mezőgazdasági kérdést rendíthetetlenül meg kell oldani, mozgósítani kell az egész párt és az egész társadalom erejét a falvak revitalizációjának átfogó előmozdítása, valamint a falvak modernizációjának felgyorsítása érdekében.