Hszi Csin-ping találkozott az iráni elnökkel

2023-02-14 19:15:40

Február 14-én délután Hszi Csin-ping kínai államelnök a Népi Gyűlés Házában tárgyalt Seyed Ebrahim Raisi iráni elnökkel, aki állami látogatásra érkezett Kínába.

Hszi Csin-ping rámutatott, hogy Kína és Irán hagyományos barátságot ápol, és a két ország kapcsolata kiállta a különféle nemzetközi viszontagságok próbáját. A világban, az időkben és a történelemben bekövetkezett változások jelenlegi összetett helyzetében Kína és Irán támogatják egymást, szolidárisak egymással és együttműködnek egymással, és összefognak a Covid–19-járvány elleni küzdelemben. A megszilárdult és a gyakorlati együttműködések folyamatosan fejlődnek a közös érdekek előmozdítása és a nemzetközi méltányosság védelme érdekében. Az igazságosság új fejezetet írt a kínai–iráni barátságban. Kína a kínai modellű modernizációval minden tekintetben előmozdítja a kínai nemzet nagy megfiatalítását, rendíthetetlenül elősegítve a magas színvonalú fejlődést és a magas szintű nyitást, rendíthetetlenül védve a világbékét és elősegítve a közös fejlődést. Kína mindig is stratégiai szemszögből szemlélte és fejleszti a kínai–iráni kapcsolatokat. Bárhogyan is változik a nemzetközi és regionális helyzet, Kína rendíthetetlenül baráti együttműködést folytat Iránnal, és előmozdítja a kínai–iráni átfogó stratégiai partnerség folyamatos új fejlesztését. A két ország aktív szerepet játszik a világbékében és az emberi haladásban a jelentős változások közepette.

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy Kína támogatja Iránt a nemzeti szuverenitás, a függetlenség, a területi integritás és a nemzeti méltóság megőrzésében, támogatja Iránt az egyoldalúság elleni küzdelemben, szembeszáll az Irán belügyeibe beavatkozó, Irán biztonságát és stabilitását aláásó külső erőkkel. Együtt dolgozzanak az egymás alapvető érdekeit érintő kérdésekben. Kína hajlandó együttműködni Iránnal a két ország közötti átfogó együttműködési terv végrehajtásában, a gyakorlati együttműködések elmélyítésében a kereskedelem, a mezőgazdaság, az ipar, az infrastruktúra és más területeken, valamint Kína a jövőben több jó minőségű iráni mezőgazdasági terméket importál. Kína továbbra is hajlandó együttműködni Iránnal az Övezet és Út közös építésében, hogy elősegítse az összeköttetést, valamint hogy bővítse az emberek közötti és a kulturális cseréket.

Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a Közel-Kelet stabilitásának megőrzése kritikus fontosságú a régió országainak és lakosságának jóléte szempontjából, és kulcsfontosságú a világbéke fenntartása, a globális gazdasági fejlődés előmozdítása és a stabil energiaellátás biztosítása miatt. Kína nagyra értékeli Irán hajlandóságát a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatok aktív javítására, támogatja a térség országait a konfliktusok párbeszéd és konzultáció útján történő megoldásában, valamint a jószomszédi viszony és barátság megteremtésében. Kína továbbra is hajlandó konstruktív szerepet játszani a regionális béke és stabilitás előmozdításában. Kína hajlandó megerősíteni a kommunikációt és a koordinációt Iránnal olyan többoldalú platformokon, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete és a Sanghaji Együttműködési Szervezet, kész valódi multilateralizmust gyakorolni, és kész megvédeni a fejlődő országok közös érdekeit. Kína továbbra is konstruktívan vesz részt az iráni nukleáris kérdésről szóló átfogó megállapodás végrehajtásának újrakezdéséről szóló tárgyalásokon, támogatja Iránt törvényes jogainak és érdekeinek védelmében, valamint előmozdítja az iráni nukleáris kérdés mielőbbi és megfelelő megoldását.

Seyed Ebrahim Raisi elmondta, hogy Irán és Kína barátsága kiállta az idők próbáját, és az idő múlásával egyre erősebbé vált. Két független, nagy országként Irán és Kína kapcsolata a kölcsönös tisztelet szellemén alapul, és őszinte stratégiai partnerek, amelyek méltóak a kölcsönös bizalomra. Irán eltökéltsége az iráni–kínai átfogó stratégiai partnerség elmélyítése és megerősítése iránt rendíthetetlen, azt a nemzetközi és regionális helyzet változásai nem érintik. Az iráni fél reméli, hogy minden szinten megerősíti a kínai féllel folytatott eszmecserét, végrehajtja az iráni–kínai átfogó együttműködési tervet, és elmélyíti a gyakorlati együttműködéseket a kereskedelem, az infrastruktúra és más területeken. Irán üdvözli a kínai vállalatok beruházásait, és várja további kínai cégek, illetve turisták látogatását. Az iráni fél köszönetet mond Kínának, amiért értékes segítséget nyújtott a Covid–19-járvány elleni küzdelemben, és köszönetet mond Kínának az igazság képviseletéért olyan kérdésekben, mint az iráni nukleáris kérdésről szóló átfogó megállapodás tárgyalása. Irán határozottan támogatja Kína Övezet és Út kezdeményezését, a globális fejlesztési kezdeményezést és a globális biztonsági kezdeményezést, és mindegyikben aktívan részt vesz. Irán és Kína is határozottan ellenzi az egyoldalúságot és a hegemóniát, és határozottan szembeszállnak a belügyeikbe beavatkozó külső erőkkel. Irán határozottan támogatja Kínát a nemzeti szuverenitás és a területi integritás megőrzésében. Irán hajlandó megerősíteni a kommunikációt Kínával a nemzetközi és regionális ügyekben, jó együttműködést tart fenn a nemzetközi szervezetekben, például a Sanghaji Együttműködési Szervezet esetében, és közösen védik a nemzetközi méltányosságot és igazságosságot, valamint a régió és a világ békéjét és biztonságot.

A két államfő eszmecserét folytatott a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi és regionális kérdésekről is.

A megbeszéléseket követően a két államfő közösen tanúja volt számos kétoldalú együttműködési dokumentum aláírásának a mezőgazdaság, a kereskedelem, a turizmus, a környezetvédelem, az egészségügy, a katasztrófavédelem, a kultúra és a sport területén.