A Qiushi folyóirat Hszi Csin-ping fontos beszédének részletét közölte

2023-02-15 16:20:18


A cikk kiemeli, hogy a 2023-as gazdasági munka összetett, az átfogó stratégiai helyzetből kell kiindulni, meg kell ragadni a fő ellentmondásokat, a szociálpszichológiai elvárások javításából és a fejlődési bizalom erősítéséből kell kiindulni, meg kell ragadni a főbb kulcsfontosságú elemet, és jó munkát kell végezni.

A cikk rámutatott, hogy törekedni kell a belföldi kereslet bővítésére. Az elégtelen aggregált kereslet a jelenlegi gazdasági működés szembetűnő ellentmondása. Erőteljesen végre kell hajtanunk a belső kereslet bővítésének stratégiáját, és erőteljesebb intézkedéseket kell hoznunk a társadalmi újratermelés jó körének megvalósítása érdekében. Optimalizálni kell a szakpolitikai intézkedéseket, és teljes mértékben érvényesíteni kell a fogyasztás és a beruházás kulcsszerepét. Először is a fogyasztás fellendülése és bővítése prioritást élvez. Másodszor, az egész társadalom befektetéseit hatékony ösztönözzük kormányzati beruházások és szakpolitikai ösztönzők révén. Továbbra is teljes mértékben érvényesíteni kell az exportnak a gazdaságban betöltött szerepét, és fel kell gyorsítani egy erős kereskedelmi ország felépítését.

A cikk rámutatott, hogy fel kell gyorsítani egy modern ipari rendszer kiépítését. Fokoznunk kell belső erőinket és szilárdan ki haladnunk. Hazánk a világ legteljesebb ipari rendszerével és a legnagyobb potenciájú hazai piaccal rendelkezik, hatékonyan kell javítanunk az ipari és az ellátási lánc ellenálló képességét, biztonságát, kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hiányosságok pótlására. Az egyik kiemelt feladat a nemzetgazdaság zavartalan keringésének biztosítása. Hazánk gazdaságának biztosítania kell a nemzetbiztonságot, az alapvető megélhetést, valamint az infrastruktúra és az alapvető iparágak normális működését. Másik kiemelt feladat az ipari rendszer korszerűsítésének és fejlesztésének felgyorsítása. A kulcsfontosságú területeken előre kell tervezni és átfogóan javítani kell az ipari rendszer modernizációs szintjét, ami nemcsak a hagyományosan előnyös iparágak vezető pozícióját erősíti meg, hanem új versenyelőnyöket is teremt.

#zhja