Hszi Csin-ping: Az önellátás és az önfejlesztés alapjait megszilárdítjuk a tudomány és a technológia területén

2023-02-22 13:10:56

Február 21-én délután a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága harmadik kollektív szemináriumát tartotta az alapkutatás megerősítéséről. Hszi Csin-ping, a KKP KB főtitkára elnökölt a szemináriumon, ahol hangsúlyozta, hogy az alapkutatás megerősítése sürgető követelmény a magas szintű tudományos és technológiai önellátás és önfejlesztés eléréséhez, és ez az egyetlen módja a tudományos és technológiai világhatalom felépítésének. A pártbizottságoknak és a kormányzatoknak minden szinten meg kell erősíteniük az alapkutatásokat a tudományos és technológiai munkákban, meg kell erősíteniük az általános koordinációt, növelniük kell a szakpolitikai támogatást, és elő kell mozdítaniuk az alapkutatás magas színvonalú fejlesztését.

 

Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a párt és az állam mindig is fontosnak tartotta az alapkutatást. A Kínai Népköztársaság megalapítása után, különösen a reform és a nyitás politika végrehajtása óta Kína nagy eredményeket ért el az alapkutatások területén. Jelenleg a tudományos és technológiai forradalom és ipari átalakulás új fordulója ugrásszerűen halad előre, az interdiszciplináris integráció folyamatosan fejlődik, a tudományos kutatási paradigmák mélyreható változásokon mennek keresztül, a tudomány és technológia, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés felgyorsítja az integrációt, az alapkutatások fejlődési ciklusai jelentősen lerövidültek, a nemzetközi tudományos és technológiai verseny az alapkutatások felé halad.

Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a világ a nagy tudomány korszakába lépett, az alapkutatások szervezettségi foka egyre magasabb, az intézményi garanciák és a szakpolitikai iránymutatások befolyása az alapkutatások eredményeire növekszik. El kell mélyíteni az alapkutatási rendszerek és mechanizmusok reformját, és teljes mértékben érvényesíteni kell a rendszerek és politikák értékvezérelt és stratégiai húzószerepét. Folyamatosan növelni kell az alapkutatásokba irányuló pénzügyi befektetéseket, különféle módszerekkel, például adókedvezményekkel kell ösztönözni a vállalkozásokat a beruházások növelésére, ösztönözni kell a társadalmi erőket többféle befektetés létrehozására, mint amilyen például a tudományos alapok létrehozása és a tudomány számára végzett adományozás, javítani kell a Nemzeti Természettudományi Alapítvány finanszírozási hatékonyságát. Kína alapítványai és közös alapjai az erős versenyképesség megteremtését szolgálják. Az alapkutatási befektetési mechanizmusnak stabil támogatást kell nyújtani. Optimalizálni kell a nemzeti tudományos-technológiai terv alapkutatási támogatási rendszerét, fejleszteni kell az alapkutatási projektszervezést, a pályázati, felülvizsgálati és döntéshozatali mechanizmust, a differenciált osztályozási menedzsmentet, nemzetközi és hazai szakértői értékelést kell megvalósítani, együttműködéseket kell szervezni és lebonyolítani. Ösztönzni kell a főbb tudományos kérdések kutatását, valamint az ingyenes feltáró kutatásokat és a nem konszenzusos innovációs kutatásokat. Megfelelően kell kezelni az új nemzeti rendszer és a piaci mechanizmus kapcsolatát, a tudományos-technológiai értékelési és ösztönzési rendszer fejlesztését, az eredmények alkalmazását és átalakítását, továbbá javítani kell a tudományos és technológiai területen dolgozók hosszú távú bérezését. Alapkutatási ciklust, hosszú távú és stabil támogatást kell nyújtani számos alapkutatási innovációs bázis, kiemelt kutatócsoport és kulcsirányzat számára.

#zhja