Az ENSZ-közgyűlésen határozattervezetet fogadtak el az ukrajnai békéről

2023-02-24 10:57:12

Az ENSZ-közgyűlés csütörtökön rendkívüli ülést tartott az ukrajnai helyzetről. 141 igen, 7 nem és 32 tartózkodás mellett elfogadták a 75 ország, köztük Ukrajna által közösen benyújtott, az ukrajnai békéről szóló határozattervezetet. A tervezet hangsúlyozza, hogy sürgősen törekedni kell egy átfogó, igazságos és tartós békére Ukrajnában, amely összhangban van az ENSZ Alapokmányának céljaival és elveivel.

Az ülésen részt vett kínai képviselő szerint Kína álláspontja az ukrajnai kérdésben következetes és világos, minden ország szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani, az ENSZ Alapokmányát be kell tartani, minden ország jogos biztonsági aggályait fontosnak kell tartani, és jelenleg a legsürgetőbb feladat a tűzszünet megvalósítása és a háború mielőbbi beszüntetése.   #Csou