A KKP 20. Központi Bizottságának második plenáris ülését tartották Pekingben

2023-02-28 17:52:49

2023. február 26-a és 28-a között Pekingben tartották a KKP 20. Központi Bizottságának második plenáris ülését, amelyen Hszi Csin-ping a KB főtitkára elnökölt és beszédet tartott.

A plenáris ülésen meghallgatták és megvitatták Hszi Csin-pingnek a Központi Bizottság Politikai Bizottsága által megbízott munkajelentését, valamint áttekintették és jóváhagyták azokat a nemzeti intézményeket, amelyeket a Központi Bizottság Politikai Bizottsága javasolt a 14. Országos Népi Gyűlés első ülésére. a párton belüli és kívüli kiterjedt véleménykérés és ismételt konzultációk alapján A vezetőjelöltek javasolt listája és a KNPTT vezetőjelöltjeinek javasolt listája, amelyet a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület Tizennegyedik Nemzeti Bizottságának első ülésére ajánlani kell úgy döntött, hogy ezt a két javasolt listát benyújtja a Tizennegyedik Országos Népi Gyűlés első ülésszakának és a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület Tizennegyedik Nemzeti Bizottságának első ülésszakának Elnöksége elé. Megvizsgálták és elfogadták a széles körű véleménykérés alapján előterjesztett "Párt- és államintézményreform-tervet". Hszi Csin-ping ismertette a plenáris ülésen a "Párt- és Állami Intézményreform Tervezetét". A plenáris ülés megállapodott abban, hogy a "Párt- és Állami Intézményreform Tervezet" egy részét a 14. ONGY első ülésszaka elé terjesztik tárgyalásra a jogi eljárásoknak megfelelően.

A plenáris ülés teljes mértékben megerősítette a Központi Bizottság Politikai Bizottságának munkáját a Párt 20. KB-nak első plenáris ülése óta. Megállapodás született arról, hogy a súlyos és összetett nemzetközi környezet, valamint a hazai reform, fejlesztés és stabilitás fáradságos és fáradságos feladatai mellett a KB Politikai Bizottsága maradéktalanul megvalósítja a KKP 20. Országos Gyűlés és az I. Plenáris ülés szellemét. 20. Központi Bizottságának magasra tartja a szocializmus nagy zászlóját kínai jellegzetességekkel, és maradéktalanul megvalósítja Hszi Csin-ping új szocializmus ideológiája kínai jellegzetességekkel a korszakban, ragaszkodik a munka általános hangvételéhez, a haladásra törekedve a stabilitás megőrzése mellett, jobban koordinálja a két nagy hazai és nemzetközi helyzetet, jobban összehangolja a járványmegelőzést és -ellenőrzést, valamint a gazdasági-társadalmi fejlődést, és jobban összehangolja a fejlődést és a biztonságot Tíz lelki felindulás, gyászolja Jiang Zemin elvtársat, jó munkát végez az újraválasztásra való felkészülésben. Az ONGY és a KNPTT Nemzeti Bizottsága dinamikusan optimalizálja és módosítja az új koronajárvány-megelőzési és -ellenőrzési intézkedéseket, a folyamatos gazdasági fellendülés elősegítésére, a magas színvonalú fejlesztés előmozdítására, valamint az építkezés és a nyilvánosság szilárdan előmozdítására összpontosít. A szocialista demokrácia és a jogállamiság ideológiai és kulturális munkája, az emberek megélhetésének hatékony védelme és javítása, a nemzetbiztonság és a társadalmi stabilitás határozott védelme, a nagyországok diplomáciájának új, kínai jellegzetességekkel teli útjának megkezdése, az átfogó és szigorú pártkormányzás további elmélyítése, valamint új lépéseket tenni a különböző feladatokban.

A plenáris ülésen hangsúlyozta, hogy a Tizennegyedik ONGY első ülésének és a KNPTT Tizennegyedik Nemzeti Bizottságának első ülésszakának sikere nagy jelentőséggel bír az egész párt és az összes etnikai csoporthoz tartozó emberek további mozgósítása szempontjából. az országban egyesülni és küzdeni egy szocialista modern ország átfogó felépítéséért és a kínai nemzet nagy megfiatalításának átfogó előmozdításáért.

Az ülésen kifejtette, hogy a reformok töretlenül elmélyítésére és a nyitásra, szorosan a modern szocialista ország átfogó felépítésére, a stratégiai, kreatív és vezető reformintézkedések sorozatának elindítására, a reformrendszer integrációjának, koordinációjának megerősítésére van szükség. és a hatékonyság, a fontos területeken és a kulcsfontosságú kapcsolatokban Új áttöréseket érhet el. Fenn kell tartanunk és fejlesztenünk kell az alapvető szocialista gazdasági rendszert, fejlesztenünk kell a kínai sajátosságokkal rendelkező modern vállalati rendszert, erősítenünk és javítanunk kell a modern pénzügyi felügyeletet, elő kell mozdítanunk a magas szintű nyitást, és átfogó reformterveket kell készítenünk különböző területeken. Összpontosítson a reformvégrehajtási mechanizmus javítására, mozdítsa elő a reformintézkedések hatékonyságát, folyamatosan erősítse a szocialista modernizáció motivációját és vitalitását, és hazám intézményi előnyeit jobban átalakítsa a nemzeti kormányzás hatékonyságává.

#zhja