Hszi Csin-ping szerint a magas szintű fejlődés a legfőbb feladat

2023-03-06 09:17:23

Március 5-én délután Hszi Csin-ping, a KKP KB főtitkára, kínai államelnök, egyben a Központi Katonai Bizottság elnöke megjelent a 14. ONGY első éves ülésszakán, és részt vett a Jiangsu tartományi delegáció tagjainak tárgyalásán.

Hszi Csin-ping a megbeszélésen tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a modern szocialista ország teljes körű felépítésének elsődleges feladata a minőségi fejlesztés. Szükséges az új fejlesztési koncepció maradéktalan, pontos és átfogó megvalósítása, a fejlesztési lehetőségek megragadása, a fejlődés mérése és elősegítése az innováció, a koordináció, a zöld gondolat, a nyitottság és a megosztás belső egységével, és mindehhez hatékony koordináció kell. Szükséges a minőség javítása és a mennyiség ésszerű növelése, mindig ragaszkodni kell a minőséghez, előnyben kell részesíteni, erőteljesen fokozni kell a minőségtudatot, a minőséget életnek kell tekinteni, és a magas minőségre kell törekedni. Rendíthetetlenül mélyíteni kell a reformot és a nyitást, mélyen át kell alakítanunk a fejlesztési módot, a minőségi változás előmozdítása hatékonyságváltással történjen, valamint a fenntartható fejlődési rendszerek és mechanizmusok kialakítását fel kell gyorsítani. Kiindulópontként és támpontként meg kell felelni az emberek jobb élet iránti növekvő igényeinek, a fejlesztési eredményeket folyamatosan életminőséggé kell alakítani.

Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a magas szintű tudományos és technológiai önellátás megvalósításának felgyorsítása az egyetlen módja a magas színvonalú fejlődés elősegítésének. A kiélezett nemzetközi versenyben új területeket, új pályákat kell megnyitnunk a fejlődés előtt, új fejlesztési lendületet, új előnyöket kell kialakítanunk, alapvetően továbbra is a technológiai innovációra kell hagyatkoznunk.

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy egy erős mezőgazdasági ország az erős modern szocialista ország alapja, és a mezőgazdasági modernizáció előmozdítása elkerülhetetlen feltétele a magas színvonalú fejlődésnek. Szigorúan be kell tartani a megművelt földterület piros vonalát, stabilizálni kell a gabona vetésterületét, erősíteni kell a magas színvonalú termőföldeket, hatékonyan biztosítani kell a gabona és a fontos mezőgazdasági termékek terén a stabil és biztonságos ellátást.

#zhja