A kínai külügyminisztérium kiadta a „Kína álláspontja az afgán kérdésben” című dokumentumot

2023-04-13 16:10:44

Április 12-én a kínai külügyminisztérium kiadta a „Kína álláspontja az afgán kérdésben” című dokumentumot, amelyben 11 terület kérdései kapcsán mutatja be Kína álláspontját.

1. Kína tiszteletben tartja Afganisztán függetlenségét, szuverenitását és területi integritását, az afgán nép független döntéseit, valamint Afganisztán vallási meggyőződését és népszokásait. Kína soha nem avatkozik be Afganisztán belügyeibe, soha nem törekszik haszonszerzésre Afganisztánban, és soha nem cselekszik úgynevezett befolyási övezetért.

2. Kína őszintén reméli, hogy Afganisztán nyitott és befogadó politikai struktúrát épít ki, mérsékelt és körültekintő bel- és külpolitikát folytat, és baráti kapcsolatokat tart más országokkal, különösen szomszédaival. Kína reméli, hogy Afganisztán ideiglenes kormánya megvédi minden afgán állampolgár alapvető jogait és érdekeit, beleértve a nőket, gyermekeket és a nemzeti kisebbségeket, és továbbra is pozitív erőfeszítéseket tesz az afgán nép érdekeinek megfelelő és a nemzetközi közösség által elvárt irányba.

3. Kína továbbra is a képességei szerint segítséget nyújt Afganisztán újjáépítéséhez és fejlesztéséhez, különféle segítségnyújtási ígéreteit megvalósítva folyamatosan előmozdítja a gazdasági, kereskedelmi és befektetési együttműködéseket, és aktívan együttműködik az afgán féllel az orvosi ellátás, a szegénység enyhítése, a mezőgazdaság, a katasztrófamegelőzés és -enyhítés terén Afganisztán független és fenntartható fejlődésének gyors megvalósításáért. Kína üdvözli Afganisztán részvételét az Övezet és Út kezdeményezés közös építésében, és támogatja Afganisztán integrációját a regionális gazdasági együttműködésekbe és összekapcsolódásokba.

4. Kína reméli, hogy Afganisztán komolyan teljesíti kötelezettségvállalásait, hatékonyabb intézkedésekkel határozottabban támadja a Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalmat, illetve minden terrorista erőt, és komolyan megvédi más országok, köztük Kína Afganisztánban levő állampolgárainak, intézményeinek és projektjeinek biztonságát.

5. Az afganisztáni terrorizmussal kapcsolatos súlyos biztonsági problémák tekintetében a nemzetközi közösségnek meg kell erősítenük a két- és többoldalú terrorizmusellenes biztonsági együttműködéseket, hogy célzottan terrorizmusellenes anyagokat, felszereléseket, technikai segítséget nyújtva támogassa egy átfogó Afganisztán-politika végrehajtását, hogy Afganisztán ne váljon ismételten a terrorizmus menedékévé, táptalajává és forrásává.

6. Kína felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy határozottan támogassa Afganisztánt a terrorizmus, a szeparatizmus és a szélsőségesek elleni küzdelemben, hogy elzárja a terrorizmus finanszírozási csatornáit, támadja a terroristák toborzását, a határokon átnyúló mozgását, az erőszakos terrorista hang- és képátvitel terjesztését, valamint megfékezze a szélsőségesség, a fiatalok radikalizációja és a terrorizmus gondolatainak terjedését, kiirtsa a rejtőzködő terroristákat és felszámolja búvóhelyeiket.

7. Az afgán kérdés felbujtójaként az Egyesült Államoknak komolyan szembe kell néznie a súlyos humanitárius, gazdasági és biztonsági kockázatokkal és kihívásokkal Afganisztánban, azonnal fel kell oldania az Afganisztán elleni szankciókat, vissza kell adnia Afganisztán tengerentúli vagyonait, végre kell hajtania az Afgánisztánnak ígért humanitárius segítségeket, és biztosítania kell annak felhasználását az afgánok megélhetésének sürgős szükséglete során.

8. Afganisztán hosszú távú békéje és stabilitása érdekében az érintett országoknak nem szabad ismét megpróbálni katonai létesítmények helyezését Afganisztánba és a környező területekre, nem alkalmazhatnak „kettős mércét” a terrorizmus elleni küzdelem terén, tilos a terrorizmust támogatva és ösztönözve megvalósítani saját geopolitikai terveiket.

9. Kína támogat minden tervet és intézkedést, amely elősegíti az afgán kérdés politikai úton történő megoldását, továbbá az Afganisztán szomszédos országainak külügyminiszteri találkozóján, a Sanghaji Együttműködési Szervezet–Afganisztán Összekötő Csoporton, a „Moszkvai Modell” konzultáción, a kínai –afgán–pakisztáni háromoldalú külügyminiszteri párbeszéden, az Afgánisztán kérdéseivel foglalkozó kínai–orosz–pakisztáni–afgán nem hivatalos külügyminiszteri találkozón, a kínai–amerikai–orosz Plus konzultáción, az ENSZ, és más mechanizmusokon keresztül többoldalú koordinációval törekszik az Afgánisztánt stabilizáló és segítő nemzetközi és regionális konszenzusok kialakítására.

10. Kína támogatja az ENSZ szerveinek aktív szerepét az afganisztáni humanitárius és menekültügyi kérdések megoldásában, nagyra értékeli a régió országai által ezért tett erőfeszítéseket, és felszólítja a világ országait, hogy továbbra is nyújtsanak humanitárius és fejlesztési segítséget Afganisztánnak.

11. Kína hajlandó a nemzetközi közösséggel együttműködve segíteni Afganisztánt a kábítószer-termesztés elleni alternatív ültetés kifejlesztésében, a transznacionális kábítószerrel kapcsolatos bűnözés elleni küzdelemben, hogy közösen felszámolják a kábítószerek forrásait a régióban.

#QLKR