A reform átfogó elmélyítésére hívott fel Hszi Csin-ping főtitkár a KKP ülésén

2023-04-22 09:35:19

 

Hszi Csin-ping, a KKP Központi Bizottságának főtitkára, államelnök, a Központi Katonai Bizottság elnöke, egyben a KB-nak a reform átfogó elmélyítéséért felelős bizottságának vezetője április 20-án a bizottság ülésén a reform átfogó elmélyítésére hívott fel.

Hangsúlyozta, hogy az idei év az első, amelynek munkáját a KKP 20. Kongresszusának szellemisége határoz meg, egyúttal a reform és a nyitás politika bevezetésének 45. évfordulója, továbbá a KKP 18. Központi Bizottsága 3. plenáris ülésének 10. évfordulója. Mint mondta, az új korszak új útja céljainak és feladatainak megvalósításáért átfogóan el kell mélyíteni a reformot, mint a modernizáció alapvető hajtóerejét.

Az ülésen rámutattak, hogy megerősítik a vállalkozások domináns pozícióját a tudományos és technológiai innováció terén, ami kulcsfontosságú intézkedés a tudományos és technológiai rendszer reformjában, valamint a magas szintű tudományos és technológiai önellátás megvalósításának elősegítésében. Hangsúlyozták, hogy a nemzeti stratégiák és az iparfejlesztés főbb igényeire összpontosítva növelni kell a vállalatok innovációjának támogatását, aktívan kell ösztönözni és hatékonyan kell irányítani a magánvállalkozások részvételét a jelentős nemzeti innovációkban, elő kell segíteni, hogy a vállalkozások szerepet kapjanak a kulcsfontosságú technológiai innovációban és a jelentős eredeti technológiai áttörésekben.

Az ülésen kiemelték, hogy az állami tulajdonú gazdaság gazdálkodását megerősítve, az új fejlesztési mintának megfelelően, a magas minőségű fejlődés előmozdításáért, a közös jólét elősegítése érdekében teljesíteni kell az állami tulajdonú gazdaság biztonságos felelősségét, minőségi szerkezetét, anyagi és vállalkozási igazgatását és el kell mélyíteni az állami tulajdonú vállalatok reformját.

Az ülésen rámutattak, hogy a magángazdaságok fejlesztési környezetének optimalizálására és a magángazdaságok sajátosságainak teljes körű figyelembevételével létre kell hozni a kapcsolódó politikák végrehajtási módszereit, erősíteni kell a szakpolitikai koordinációt, elő kell segíteni a különböző preferenciákhoz a pontos és közvetlen hozzáférést, hogy biztosítsák a kedvezményeket nyújtó politika pontos és közvetlen érvényesülését, valamint, hogy megoldják a vállalatok tényleges nehézségeit.

#QLKR