A Kínai Nemzetközi RádióA magyar nyelvű adás
China Radio International
Belföldi hírek
Nemzetközi hírek
  Kína földrajza

Kínai gazdaság

Kínai kultúra

Konyha

Utazás Kínában

Sport

Közmondások és mitoszok nyomában

Nyitott kapuk

Kínai kaleidoszkóp

Társadalmi élet
v A jáde épségben visszatér
A Kinai Közmondások és Mitoszok Nyomában cimű műsorunk előző adásában beszámoltunk He mester jádéjának drámai történetéről, amely a mostani Hupei és Hunan tartomány területén játszódott le. A Hadakozó Államok korában a jáde valamilyen oknál fogva a Csao királyságba, a mostani észak-kinai Henan tartományba került...
v A Cao Mu Jie Bing közmondás
A Kelet Jin-dinasztia korában időszámításunk szerint 383-ban Fu Jian, a Qin állam királya a 900 ezer lelket számláló gyalogság és lovasság élén támadást indított a Dél-Kínában uralkodó Jin-dinasztia ellen. Xie Shi és Xie Xuan tábornok vezetésével a Qin-diansztia...
v Jiang Taigong zsákmánya
Az időszámításunk előtti 11. század és 771 között urakodó Zhou-dinasztia elején élt egy bölcs, tehetséges, zseniális politikus, név szerint Jiang Taigong, más néven Jiang Ziya.
v Járástanulás Handanban
Több mint 2000 évvel ezelőtt a Yanguo fejedelemség Shouling körzetében élt egy fiatalember, akinek nem volt gondja az étkezéssel, és a ruházkodással. Külső megjelenése sem volt rossz, de az önbizalom hiánya miatt mindig kisebbségi érzés gyötörte. Úgy érezte, hogy mások ruhája, konyhája jobb az övénél, és mások testtartása is szebb. Mindent, amit csak látott eltanult másoktól, de mind el is felejtette...
v Tűzoltás tűzifával
A hadakozó fejedelemségek korszakában a Qinguo fejedelemség egymás után nagyszabású támadásokat indított a Weiguo fejedelemség ellen, és nagy kiterjedésű területeket vett el tőle. Az időszámítás előtti 273-ban a Qin fejedelemség újabb nagyszabású, heves támadást intézett a Weiguo fejedelemség ellen.
v Aki füben-fában ellenséget lát
Az időszámitás utáni harmadik és negyedik században a Jin dinasztia nagyon meggyengült. Az északi népek gazdaságilag és katonailag egyaránt megerősödtek és hatalmukat kiterjesztették a Jangce folyó északi partjáig.
v Amikor a nyolc szent átkelt a tengeren
Kínában volt egyszer nyolc szent, név szerint Lü Dongbin, Zhang Guolao, Cao Guojiu, Tie Guaili, Han Xiangzi, Lan Caihe, He Xiangu és Han Zhongli. Egy alkalommal a Penglai palotában egy fogadáson jókedvűen...
v A gaz ütésétől az ott rejtőző kígyó is megijed
A "Da Cao Jing She" fortély magyarul azt jelenti, hogy ha bottal ütjük a gazt, az ott rejtőző kígyó is megijedhet. A mérges kígyók a gazban élnek és rejtőznek. Amikor lehetőségük nyílik rá, megtámadják az embert.
v A sárkány és a mély víz titka
Réges-régen élt egy szegény parasztcsalád a Sárga folyó mentén. A család valamennyi tagja abból élt, hogy nádkosarakat készített. Egy napon az egyik fiú épp nádaratáson dolgozott, s a tűző napfényben kicsit megszédült a melegtől.
v "Az őszibarackfa és a szilvafa nem tud beszélni, de mégis ösvényt taposnak hozzájuk"
Az időszámításunk előtti 206 és az időszámításunk utáni 25 között urakodott Nyugat-Han dinasztia korában élt egy kiváló tábornok, név szerint Li Guang. Életében hadseregének élén több mint 70 csatát vívott a hun csapatokkal. Magas beosztásban volt és számtalan érdemet szerzett hazája védelmében, de...
v Aki csodagyerek volt
Az időszámítás utáni második évszázadban a Keleti Han-dinasztia idején volt egy Kong Rong nevű tudós, aki Konfucius 20. leszármazottja volt. Kong Rong már gyermekkorában is híres volt okosságáról. 10 éves korában apjával Luoyangba, a korabeli fővárosba ment.
v Róka, amely kihasználja a tigris rettentő erejét
Megéhezett egy tigris, ennivaló keresése közben találkozott egy rókával. Már éppen neki akart rohanni a rókának, hogy felfalja, az azonban rákiabált: "Megállj, nézd meg jól, ki és mi vagyok!" Meglepődött a tigris, " Vajon ki és mi vagy?"
v Az üres város csele
A Harminchat csel című ókori kínai hadtudományi műből ma a Kong Cheng Ji, azaz az "üres város" elnevezésű fortélyt. Egy kínai szólás így hangzik: a hadviselésben sosem lehet sok a cselfogásokból. A csatában az egyik változást a másik követi...
v Nyúlra várva a fánál
A monda szerint az időszámításunk előtti 475 és 221 között a Songguo-fejedelemség uralkodása idején volt egy paraszt, aki reggeltől estig dolgozott a mezőn. A bő termést hozó években is alig tudta eltartani magát...
v Nem érte balszerencse Szei apót, amikor elneszítette lovát
Egy mai kínai közmondás úgy szól: nem érte balszerencse Szei apót, amikor elveszítette lovát.
Az időszámítás előtti 2-ik században, a Nyugati Han dinasztiában iródott a Huai Nan Zi cimű könyv. Ebben olvashatjuk a következő feljegyzést.
v Tűzoltás tűzifával
A hadakozó fejedelemségek korszakában a Qinguo fejedelemség egymás után nagyszabású támadásokat indított a Weiguo fejedelemség ellen, és nagy kiterjedésű területeket vett el tőle. Az időszámítás előtti 273-ban a Qin fejedelemség újabb nagyszabású, heves támadást intézett a Weiguo fejedelemség ellen.
v Emberölés mások kardjával
Korábbi műsorunkban általánosságban már megismerkedhettek a "36 csel" című munka egészével. Mai adásunkban a 36 csel közül a harmadikat mutatjuk be. Ez az "Emberölés mások kardjával".
v Jiang Tai Gong meséje
Eredeti neve Lü Shang volt. A Zhou-dinasztia megalakulása után Jiang Tai Gong nagy érdemei elismeréséül a Qi fejedelemség területét kapta meg. Leszármazottai Lü Shangot, mint a Qi királyság megalapítóját Tai Gongnak, ősatyának tisztelték...
v Aki a szarvast lónak mondta
Az időszámításunk előtti második évszázadban miután a Qin királyság egyenként legyőzte a többi 6 királyságot az egész országot egyesítve Kína történelmében első ízben központi kormány született. Nem sokkal később elhunyt a birodalom megteremtője, Qin Shi Huang Ti, trónját fia, a gyermekkorban levő Hu Hai vette át...
v Béka a kút fenekén
A "kút fenekén élő béka" csak egy példázat. De az időszámításunk előtti utolsó században íródott könyv feljegyez egy Han-dinasztiában megtörtént esetet is. Eszerint a Han császár elküldte megbízottját Yelang királyságba, amely a mostani Délnyugat-Kína Yunnan és Guizhou tartományának hegyvidéki határterületén feküdt.